Aktualności

XX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

7 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem i regu­la­mi­nem XX Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich, któ­ry odbę­dzie się w dniach 10-11 czerw­ca na tere­nie Stada Ogierów Białka.

Print Friendly, PDF & Email