Aktualności

II Wystawa specjalistyczna – Krajowy Czempionat Koni Sztumskich

7 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Wszystkich Hodowców, miło­śni­ków koni i hob­by­stów ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ny czem­pio­nat w „cięż­kim” wyda­niu.

Tym razem o tytu­ły czem­pio­nów zabie­gać będą klacz­ki i ogier­ki sztum­skie. Impreza odbę­dzie się w dniach 10 – 11 czerw­ca w Starym Polu na Pomorzu.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec