Aktualności

Ranking koni huculskich (po Kołaczycach) - kwalifikacje

18 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po pią­tym (Kołaczyce, 12-13 sierp­nia) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.
Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 15-17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.

Kolejne kwa­li­fi­ka­cje odbę­dą się w:

  • Młodzikowie, 19 sierp­nia;
  • Rudawce Rymanowskiej, 25-27 sierp­nia.
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec