Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017

Wymienieni poniżej hodowcy i właściciele najlepszych koni skokowych MPMK 2017 proszeni są o jak najszybsze przesyłanie numerów swoich kont na adres: cuber@pzhk.pl w celu przekazania nagród pieniężnych za zajęcie miejsc 1-3 w wymienionych zawodach.

  1. Witold Polowczyk (hodowca og. Alo Varo P)
  2. Sławomir Cichoński (hodowca wał. Portos)
  3. Filip Falkiewicz (właściciel wal. Portos)
  4. Jan Zybała (właściciel wał. Carewicz)
  5. Sławomir Orbaczewski (hodowca i właściciel kl. Hajda)

Hodowcom i właścicielom najlepszych młodych koni ze skokowych MPMK jeszcze raz gratulujemy!

Scroll to Top