Aktualności

Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Wymienieni poni­żej hodow­cy i wła­ści­cie­le naj­lep­szych koni sko­ko­wych MPMK 2017 pro­sze­ni są o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nume­rów swo­ich kont na adres: cuber@pzhk.pl w celu prze­ka­za­nia nagród pie­nięż­nych za zaję­cie miejsc 1 – 3 w wymie­nio­nych zawo­dach.

  1. Witold Polowczyk (hodow­ca og. Alo Varo P)
  2. Sławomir Cichoński (hodow­ca wał. Portos)
  3. Filip Falkiewicz (wła­ści­ciel wal. Portos)
  4. Jan Zybała (wła­ści­ciel wał. Carewicz)
  5. Sławomir Orbaczewski (hodow­ca i wła­ści­ciel kl. Hajda)

Hodowcom i wła­ści­cie­lom naj­lep­szych mło­dych koni ze sko­ko­wych MPMK jesz­cze raz gra­tu­lu­je­my!

Hodowca i Jeździec