Aktualności

Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej 2017 – relacja filmowa

23 października 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej – XXIII Dni Huculskie, któ­re odby­ły się w dniach 15 – 17 wrze­śnia 2017 r. na tere­nie Stadniny Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie.

Projekt zre­ali­zo­wa­no przy wspar­ciu finan­so­wym Województwa Małopolskiego.

Hodowca i Jeździec