Aktualności

SO Książ – katalog koni na sprzedaż

4 października 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

W naj­bliż­szą sobo­tę, 7 paź­dzier­ni­ka, o godzi­nie 16:30 w SO Książ odbę­dzie się AUKCJA KONI. W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem koni ofe­ro­wa­nych na sprze­daż w ramach tej aukcji.

W kata­lo­gu:

  • ofer­ty koni na sprze­daż
  • warun­ki sprze­da­ży koni na aukcji
  • warun­ki sprze­da­ży koni w for­mie prze­tar­gu ofert
SO_Ksiaz-katalog_koni_2017

Jeśli chcesz, możesz pobrać kata­log.

Hodowca i Jeździec