Aktualności

Kurs konwojenta zwierząt

4 kwietnia 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

W imie­niu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego zapra­sza­my do zgło­sze­nia się na kurs kon­wo­jen­ta zwie­rząt, zapla­no­wa­ne­go na 21.04.2018 r w sie­dzi­bie WMZJ.

Hodowca i Jeździec