Aktualności

VIII Krajowy Czempionat Kuców Felińskich

25 kwietnia 2018 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem VIII Krajowego Czempionatu Kuców Felińskich, któ­ry odbę­dzie się 12 maja 2018 r. na tere­nie cam­pu­su UP w Lublinie.

Hodowca i Jeździec