Aktualności

Come back wyścigów koni półkrwi

25 lipca 2018 · Kategoria: Wyścigi, ·

Po trzech latach prze­rwy na torze w Sopocie odby­ła się pierw­sza w tym sezo­nie goni­twa dla koni pół­krwi. Kolejne goni­twy odbę­dą się na torach w Warszawie, Krakowie i praw­do­po­dob­nie we Wrocławiu.

Zapraszamy do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej oraz zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi.

Hodowca i Jeździec