Aktualności

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych

10 sierpnia 2018 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy ślą­skiej i innych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go w ZT Książ 2018.

Hodowca i Jeździec