Aktualności

XVIII Święto Konika Polskiego

10 sierpnia 2018 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na XVIII Święto Konika Polskiego – Memoriał Prof. Tadeusza Vetulaniego, któ­re odbę­dzie się w dniach 17 – 18 sierp­nia br. w miej­sco­wo­ści Majdan (gmi­na Ruciane Nida).

Hodowca i Jeździec