Aktualności

I Ogólnopolska Wystawa Klaczy Ras Zimnokrwistych – regulamin

11 września 2018 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Ogólnopolskiej Wystawy Klaczy Ras Zimnokrwistych, któ­ra odbę­dzie się 20 paź­dzier­ni­ka 2018 roku (sobo­ta) na tere­nie Klubu Jeździeckiego Aromer – Józefin koło Warszawy.

Przypominamy, że zgło­sze­nia kla­czy przyj­mu­je Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie: wzhk.waw@gmail.com. Opłatę wpi­so­wą w wyso­ko­ści 100 zł nale­ży wpła­cać na kon­to WZHK Warszawa: 54 1090 1841 0000 0001 2020 1012, w tytu­le: Ogólnopolski Czempionat Klaczy Zimnokrwistych + nazwa konia.

I Ogólnopolska Wystawa Klaczy Ras Zimnokrwistych

Hodowca i Jeździec