450 kilo marzeń – pokaz filmu i dyskusja

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” serdecznie zaprasza na pokaz filmu Barbary Bossak-Herbst „450 kilo marzeń” i towarzyszącą mu dyskusję w poniedziałek, 3 grudnia 2018 r. o godz. 18:00 – Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 w Warszawie (wejście od ul. Kubusia Puchatka).

Film opowiada o życiu codziennym na zapleczu miasteczka wyścigowego na Torze Służewiec w Warszawie. W okresie PRL-u funkcjonowało ono jako państwowy zakład pracy. Dziś, obok sprywatyzowanych stajni, nadal zamieszkuje odizolowana od życia stolicy społeczność sąsiedzko-zawodowa. Niezależnie od problemów organizacyjnych i finansowych, które zaczęły ją dotykać po ’89, rytm życia wyznacza tu trening koni. Na poziomie mikro dokument przybliża pracę oraz marzenia i troski ludzi związanych z dwiema stajniami, na poziomie makro zarysowuje historię Toru Służewiec. Zdjęcia do filmu realizowane były przez rok po uprzednich badaniach terenowych.

W rozmowie po pokazie wezmą udział:

  • dr Barbara Bossak-Herbst, adiunkt w Instytucie Socjologii UW w Zakładzie Antropologii Społecznej
  • Małgorzata Łojek, trenerka koni wyścigowych, właścicielka stajni „Traf”

dyskusję poprowadzi

  • dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper, adiunkt w Instytucie Socjologii UW.

450 kilo marzeń, Czas trwania: 71 min. Scenariusz i reżyseria dr Barbara Bossak-Herbst

Dokument stanowi komponent grantu NCN Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Studium społecznych funkcji i znaczeń obszaru kulturowego w przededniu zmian. Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

450 kg marzeń

Przewiń do góry