Aktualności

Podstawy biomechaniki ruchu koni – szkolenie

27 listopada 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

W imie­niu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi kur­su „Podstawy bio­me­cha­ni­ki ruchu koni” w ramach Uniwersytetu Otwartego SGGW, któ­ry odbę­dzie się w dniach 8 – 9.12.2018 r.

Szczegółowe infor­ma­cje dostęp­ne są na stro­nie Otwartego Uniwersytetu SGGW.

Hodowca i Jeździec