Korekta wyników Polowej Próby Dzielności Ogierów – Leszno 2018

Szanowni Państwo, Polski Związek Hodowców Koni informuje, że uległy korekcie tegoroczne wyniki polowej próby dzielności ogierów.
Od dłuższego czasu dyskutowane było rozszerzenie oceny jeźdźca testowego o ocenę przydatności ogiera do wskazanej dyscypliny. Październikowa próba dzielności została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi zapisami programów hodowli koni ras szlachetnych, natomiast wyniki zostały policzone również za pomocą nowego arkusza (rozszerzonego o cechę przydatności do dyscypliny), który służył do analizy i porównania obu systemów oceny. Pomyłkowo do publicznej wiadomości zostały podane wyniki testowego arkusza.

Po dokonaniu korekty, w wynikach próby dzielności nastąpiły minimalne różnice punktowe oraz przesunięcia w klasyfikacji końcowej ogierów, które jednak nie zmieniają decyzji o wpisie bądź braku możliwości wpisu do księgi ogierów, z wyjątkiem og. Penito (ocena końcowa obniżona o 10% ze względu na zdawanie próby po raz drugi).

Od przyszłego roku w regulaminie polowej próby ogierów obowiązywać będzie zapis uwzględniający dwie oceny jeźdźca testowego – jezdności i przydatności do dyscypliny.

Za powstałą sytuację najmocniej przepraszamy.

Przewiń do góry