Aktualności

Katalog ogierów śląskich 2019

5 września 2019 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy ślą­skiej, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go w ZT Książ 2019.

Hodowca i Jeździec