Aktualności

MPMK Strzegom 2019 – transmisja on-line

18 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Już od jutra Mistrzostwa Polski Młodych Koni w trzech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Osoby, któ­re nie mogą oso­bi­ście uczest­ni­czyć z nami w tej naj­więk­szej hodow­la­nej impre­zie, wraz z mie­sięcz­ni­kiem Świat Koni, zapra­sza­my do oglą­da­nia trans­mi­sji on-line z tego wyda­rze­nia już od pierw­sze­go dnia zawo­dów!

Arena A

Arena D

PROGRAM TRANSMISJI LIVE

CZWARTEK – 19.09.2019

 • WKKW – ARENA A
  • 830 – ujeż­dże­nie – 4‑latki
  • 1100 – ujeż­dże­nie – 5‑latki – ARENA A
  • 1300 – ujeż­dże­nie – 6 lat­ki
 • UJEŻDŻENIE – ARENA D
  • 1530 – I pół­fi­nał – 6‑latki

PIĄTEK – 20.09.2019

 • UJEŻDŻENIE – ARENA D
  • 800 – kon­kurs kwa­li­fi­ka­cyj­ny – 4‑latki
  • 1345 – I pół­fi­nał – 5‑latki
  • 1715 – I pół­fi­nał – 7 – 9‑latki
 • SKOKI PRZEZ PRZESZKODY – ARENA A
  • 830 – II pół­fi­nał – 4‑latki
  • 1200 – I pół­fi­nał – 5‑latki
  • 1445 – I pół­fi­nał – 6‑latki
  • 1630 – I pół­fi­nał – 7‑latki

SOBOTA – 21.09.2019

 • SKOKI PRZEZ PRZESZKODY – ARENA A
  • 800 – II pół­fi­nał – 7‑latki
  • 915 – II pół­fi­nał – 6‑latki
  • 1100 – II pół­fi­nał – 5 ‑lat­ki
  • 1530 – Finał i cere­mo­nia deko­ra­cji bez­po­śred­nio po kon­kur­sie – 4‑latki
 • WKKW
  • 900 – cross – 4‑latki
  • 1030 – cross – 5‑latki
  • 1330 – cross – 6‑latki
 • UJEŻDŻENIE – ARENA D
  • 1300 – II pół­fi­nał – 5‑latki
  • 1545 – II pół­fi­nał – 6‑latki
  • 1715 – II pół­fi­nał – 7 – 9‑latki

NIEDZIELA – 22.09.2019

 • WKKW – ARENA A
  • 1030 – sko­ki – 5‑latki
  • 1145 – sko­ki – 4‑latki
  • 1345 – sko­ki – 6‑latki
 • UJEŻDŻENIE – ARENA D
  • 800 – Finał A – 4‑latki
  • 1020 – Finał – 5‑latki
  • 1345 – Finał – 6‑latki
  • 1545 – Finał – 7 – 9‑latki
 • SKOKI PRZEZ PRZESZKODY – ARENA A
  • 830 – Finał – 5‑latki
  • 1400 – Finał – 6‑latki
  • 1500 – Finał – 7‑latki

MPMK 2019 - plakat

Hodowca i Jeździec