Pokaz Ogierów Licencjonowanych w SO Bogusławice

W imieniu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi – biuro w Bogusławicach serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców, właścicieli i dzierżawców ogierów do uczestnictwa w Pokazie Ogierów Licencjonowanych, który odbędzie się 26.01.2020 r. na terenie Stada Ogierów w Bogusławicach.

Regulamin pokazu

 • Miejsce: teren Stada Ogierów w Bogusławicach k. Wolborza
 • Data i godzina rozpoczęcia: 26.01.2020 (niedziela), godz. 12:00

Pokaz przeznaczony jest dla ogierów wszystkich ras posiadających Wpis do Księgi Głównej i dopuszczonych do rozrodu przez Polski Związek Hodowców Koni. Na pokaz zapraszamy właścicieli/dzierżawców ogierów z terenu całej Polski, którzy chcą zaprezentować swoje ogiery hodowcom klaczy przed sezonem rozpłodowym w 2020 r.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2020 r. tylko w formie pisemnej:

 • e-mailem na adres ozhklodz@o2.pl lub
 • listownie na adres:
  Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi – biuro w Bogusławicach
  Bogusławice 58
  97-320 Wolbórz
 • osobiście w biurze OZHK w Bogusławicach

W zgłoszeniu należy podać nazwę ogiera, nr paszportu oraz nr licencji. Prosimy również o dołączenie krótkiego tekstu reklamującego ogiera (osiągnięcia sportowe, hodowlane, punkt rozpłodowy, użytkowanie itp.)

UWAGA! Zgłoszenia ogierów wysłane listownie pocztą zwykłą, które dotrą po 20.01.2020 nie będą umieszczone w katalogu wystawy (ale ogier może brać udział w pokazie).

Opłaty:

 • Do dyspozycji właścicieli ogierów są boksy w cenie 50 zł za boks (ilość boksów ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń)
 • Wystawcy – członkowie OZHK Łódź nie ponoszą opłat związanych z pokazem. Pozostali wystawcy (nie należący do OZHK w Łodzi) ponoszą opłatę w wysokości 50 zł za 1 ogiera.

Wystawcy mogą zaprezentować swoje ogiery w próbach użytkowych: pod siodłem w skokach lub ujeżdżeniu oraz w zaprzęgu (należy mieć własną uprząż oraz bryczkę). Szczegółowy program pokazu (wystawowy i użytkowy) zostanie ustalony i zamieszczony na stronie www OZHK w Łodzi po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń po 20.01.2020.

Każdy z wystawców będzie miał do dyspozycji ok. 3 min. na pokaz ogiera w ręku oraz 5-7 min. na pokaz użytkowy.

Bardzo prosimy o zgłoszenia w terminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Przewiń do góry