PZHK ogłasza nabór na stanowisko informatyka programisty, kierownika działu IT

Polski Związek Hodowców Koni ogłasza nabór na stanowisko informatyka-programisty, kierownika działu IT.

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie działem IT PZHK.
 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną w biurze PZHK.
 • Administracja bazami danych PZHK.
 • Konserwacja i utrzymywanie baz i infrastruktury informatycznej w ruchu.
 • Prace programistyczne w bazie danych i w aplikacjach użytkowników.
 • Szkolenia użytkowników baz danych.
 • Współpraca z instytucjami i firmami zewnętrznymi w dziedzinie wymiany danych i programów komputerowych.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, techniczne.
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w branży IT.
 • Wiedza związana z bazami danych Oracle, MySQL.
 • Znajomość Forms and Reports ORACLE oraz Apexa.
 • Umiejętności techniczne w instalacji i konfiguracji systemów serwerowych Microsoft, baz danych ORACLE, bazodanowych serwerów aplikacyjnych.
 • Wiedza praktyczna w zarządzaniu lokalną siecią komputerową.
 • Umiejętności programowania w językach: SQL, PL/SQL Oracle.
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej baz danych i systemów komputerowych.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę na cały etat.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 31 grudnia 2020 r.

 • drogą mailową: mail
 • faxem: 22 628-68-79
 • pocztą pod adresem: PZHK, Koszykowa 60/62 lok. 16, 00-673 Warszawa

O terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zastrzegamy sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn oraz podjęcia decyzji o wyborze kandydata przed końcem upływu terminu składania ofert.

Scroll to Top