Telekonferencja WKKW 2020

Informujemy, że coroczna konferencja dyscypliny WKKW zaplanowana została na 25 listopada 2020. W tym roku ze względu na obecną sytuację epidemiczną będzie się odbywała od godziny 17:00 do 21:00 za pośrednictwem narzędzi informatycznych udostępnionych przez biuro PZJ. Tematami poruszanymi w czasie tegorocznej konferencji będą podsumowanie sezonu 2020 i plany na 2021, w tym planowane działania kadr i komisji, przewidujemy również dyskusję na temat regulaminu zawodów wprowadzonego w bieżącym roku oraz postulowanych zmian.

W imieniu organizatorów prosimy o przesłanie uwag do obowiązującego regulaminu jak i proponowanych zmian w formie elektronicznej na adres marcin.kaminski@equikam.pl do 22 listopada. Tegoroczna formuła wymusza na nas techniczne ograniczenia, stąd też prośba o wcześniejsze przesłanie materiałów celem ich uporządkowania w bloki tematyczne i umożliwienia przygotowania odpowiedzi.

Poniżej informacja z biura PZJ co do warunków technicznych uczestnictwa w konferencji prosimy o nadesłanie zgłoszeń do 20 listopada na adres lukasz.pogorzelski@pzj.pl zgodnie z podaną uchwałą.

Zarząd PZJ zatwierdza przeprowadzenie tegorocznych Konferencji Konkurencji w formie telekonferencji, które muszą się odbyć w terminie do 25.11.2020 roku. Przewodniczący komisji sportowych ogłoszą na stronie PZJ nabór chętnych do udziału w konferencji i adresy mailowe Osób, które zgłoszą akces do udziału prześlą do Pracownika Działu Sportu PZJ Pana Łukasza Pogorzelskiego. W wyznaczonym terminie i godzinach zostanie zaprogramowana telekonferencja i linki aktywacyjne zostaną przesłane przez Pana Łukasza Pogorzelskiego na wskazane adresy mailowe.

Uchwała nr U/2997/10/E/2020 z dnia 26.10.2020
Scroll to Top