Szanowni Hodowcy – właściciele młodych ogierów wielkopolskich i małopolskich

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do wzięcia udziału w przyjętym do realizacji od 2021 r. projekcie pt: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych”.

Projekt został opracowany w ramach Działania Współpraca przez zawiązaną przez Instytut Zootechniki PIB Grupę operacyjną pod nazwą Rodzime konie – innowacyjna metoda treningu i oceny wartości użytkowej, w której konsorcjantem jest Polski Związek Hodowców Koni, jako organ upoważniony przez MRiRW do przeprowadzania oceny wartości użytkowej koni.

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 i dedykowany przede wszystkim dla młodych ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej spełniających warunki programu ochrony.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie trzech bezpłatnych stacjonarnych zakładów treningowych zakończonych przeprowadzeniem zaprzęgowej próby dzielności. Łącznie czas treningu i przeprowadzenia próby dla poszczególnych zakładów wyniesie ok. 6 miesięcy.

Kwalifikacja, dotycząca ogierów w wieku 2,5 do 3,5 lat, planowana jest do pierwszego zakładu w miesiącu lutym 2021 r. Kolejny nabór na drugi zakład treningowy planowany jest w miesiącu czerwcu 2021 roku. Pierwszy i drugi zakład treningowy dotyczy ogierów obydwu ras pozostających własnością hodowców. Trzeci zakład treningowy przewidziany jest dla ogierów, które zostaną zakupione w ramach projektu w wieku 1,5-2 lat i po specjalistycznym treningu poddane próbie w czerwcu 2022 r. Nabór i zakup tych młodych ogierów planowany jest na marzec 2021 r.

Kwalifikacje ogierów rasy wielkopolskiej będą przeprowadzane na terenie SK Racot, a dla ogierów rasy małopolskiej na terenie SO Białka, zgodnie z obowiązującym regulaminem na zasadach jak ogiery do polowej próby wierzchowej (badania weterynaryjne, ocena bonitacyjna, liniowa, prezentacja w ręku, ruch luzem).

Zgłoszenie, kwalifikacja, trening i przeprowadzenie próby ogiera finansowane jest w ramach projektu. Jedynym kosztem po stronie hodowcy jest, po pozytywnej kwalifikacji, przywiezienie ogiera na wyznaczone miejsce treningu oraz odebranie ogiera po zakończonej próbie. Ponadto ogier po zaliczeniu próby i wpisaniu do księgi stadnej musi być użytkowany rozpłodowo przez co najmniej trzy sezony. W związku z sytuacją epidemiologiczną dokładne daty naborów zostaną podane w późniejszym terminie. Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów na stronie PZHK i OZHK.

Zainteresowanych udziałem prosimy o zgłaszanie ogierów za pośrednictwem OZHK do Instytutu Zootechniki PIB na adres mailowy: iwona.wrona@izoo.krakow.pl

Dodatkowe informacje u koordynatora projektu: dr Iwona Tomczyk-Wrona tel: 666-081-209

Scroll to Top