Terminarz prób dzielności koników polskich

Przedstawiamy terminarz prób dzielności dla koni rasy konik polski. Przypominamy również, że klacze rasy konik polski uczestniczące w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, które zostały wpisane do księgi stadnej po 15 marca 2016 r. muszą zaliczyć z wynikiem pozytywnym wierzchową lub zaprzęgową próbę dzielności do końca roku kalendarzowego, w którym klacz kończy 7 lat. W sytuacji kiedy warunek ten nie zostanie spełniony, klacz zostanie wykluczona z udziału w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych.

Szczegółowe informacje nt. wybranego terminu uzyskają Państwo w odpowiednim Okręgowym / Wojewódzkim Związku Hodowców Koni, na terenie którego organizowana jest próba. Tutaj znajdą Państwo dane adresowe poszczególnych OZHK / WZHK.

W razie zapotrzebowania na przeprowadzenie prób w innych lokalizacjach niż niżej wskazane prosimy o kontakt z Panią Patrycją Wojciechowską (e-mail: ksiegi@pzhk.pl lub tel. 797-288-524).

Terminarz:

 • 07.07.2021 – Stankowice (DZHK we Wrocławiu)
 • 22.07.2021 – SK Kobylniki (ZHKWlkp w Gnieźnie)
 • 23.07.2021 – Bojanowo (ZHKWlkp w Gnieźnie)
 • 26.07.2021 – SK Dobrzyniewo (ZHKWlkp w Gnieźnie)
 • 24.08.2021 – Pomysk Wielki (PomZHK w Malborku)
 • 27.08.2021 – SO Sieraków (ZHKWlkp w Gnieźnie)
 • 03.09.2021 – PAN Popielno (WMZHK w Olsztynie)
 • 14.09.2021 – Bordziłówka (LZHK w Lublinie)
 • 17.09.2021 – Zwierzyniec ((LZHK w Lublinie)
 • 21.09.2021 – Kalitnik PTOP (WZHK w Białymstoku)
 • 25.09.2021 – Kozłówek (OZHK w Rzeszowie)
 • 28.09.2021 – Klikowa (MZHK w Krakowie)
 • 12.11.2021 – SO Bogusławice (OZHK w Łodzi z siedzibą w Bogusławicach)
Koniki polskie
fot. Hans Veth
Scroll to Top