Polowa zaprzęgowa próba dzielności ogierów rasy śląskiej i innych ras szlachetnych

Właścicieli ogierów rasy śląskiej oraz pozostałych ras szlachetnych zgłoszonych do próby dzielności po polowym treningu zaprzęgowym, zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zbliżającej się imprezy:

 1. Próba dzielności po polowym treningu zaprzęgowym odbędzie się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice w dniach 29 września – 1 października 2022 r. (czwartek-sobota).
 2. Potwierdzeniem zgłoszenia ogiera rasy śląskiej do próby jest dokonanie wpłaty wpisowego, najpóźniej do 15 września 2022 r. na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 400 zł w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 800 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw za każdego ogiera zgłoszonego do polowej próby zaprzęgowej. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do polowej próby zaprzęgowej”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana.
  UWAGA!!! Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 15 września 2022 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 800 zł w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 1600 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw i musi być wpłacona najpóźniej do 22 września 2022 r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty w tym terminie). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera do próby.
 3. Właściciele ogierów ras szlachetnych (nie dotyczy rasy śląskiej), które nie przeszły wcześniejszej kwalifikacji, zobligowani są do zgłoszenia ich do biura PZHK oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty zgodnie z regulaminem polowej próby zaprzęgowej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem polowej próby dzielności. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do polowej próby zaprzęgowej”.W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na próbę (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana.
  UWAGA!!! Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty po tym terminie. W takim przypadku opłata jest podwójna i musi być wpłacona najpóźniej do 22 września 2022 r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty w tym terminie). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera do próby.
 4. W czasie próby ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). W trakcie próby przewidziane jest wykonanie badania antydopingowego ogierom wskazanym przez Komisję w porozumieniu z lekarzem weterynarii.
 5. Ogiery należy dowieźć 29.09.2022 r. (czwartek) w godz. 7:00 – 9:00. Przyjazd na teren Partynic, 28 września (środa) jest możliwy po zgłoszeniu takiej konieczności do biura PZHK (mailowo mail lub telefonicznie 505-832-560) najpóźniej do dnia 23.09.2022 r. (piątek) oraz uiszczeniu na miejscu dodatkowej opłaty.
 6. W celu ochrony zdrowia ogierów oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych koni, każdy ogier musi zostać poddany kontroli szczepień przeciwko grypie w paszporcie konia przez lekarza weterynarii podczas wjazdu na teren WTWK Partynice (postój po przekroczeniu bramy wjazdowej). Konie z niewłaściwym schematem szczepień nie zostaną wpuszczone na teren próby.
 7. Organizator zapewnia boks ze ściółką. Paszę treściwą i objętościową oraz żłoby i wiadra do pojenia należy zabezpieczyć we własnym zakresie.
 8. Boksy będą oznakowane imiennie, prosimy o wprowadzanie ogierów do właściwych boksów.
 9. Wszystkich powożących oraz luzaków obowiązuje prawidłowo zapięte ochronne nakrycie głowy z trzypunktowym zapięciem.
 10. Prosimy o zabranie obciążników do bryczek (np. worki z piaskiem).
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkim uczestnikom imprezy należy w trakcie jej trwania bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zaleceń związanych z COVID-19. Jeżeli nie czujesz się w pełni zdrowy lub masz objawy takie jak: kaszel, duszność, gorączka, zrezygnuj z przyjazdu.

Program próby

Dzień I

 • zwózka ogierów, kontrola szczepień w paszporcie hodowlanym przez lekarza weterynarii w trakcie wjazdu na teren obiektu pojazdu transportującego konie (tuż za bramą wjazdową)
 • identyfikacja oraz badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia u każdego ogiera w boksie
 • obowiązkowa odprawa z właścicielami ogierów przed stajniami
 • ocena ogierów przez obcego powożącego – plac i rozprężalnia przed trybunami, kolejność według listy
 • ważenie ogierów (przejście między stajniami, równolegle z testem obcego powożącego)
 • ważenie bryczek oraz obciążenia (przejście między stajniami, równolegle z testem obcego powożącego)
 • obejście trasy przemarszu ogierów na miejsce próby

Dzień II

 • próba ujeżdżenia na czworoboku (wewnątrz bieżni toru) oraz próba szybkości w kłusie

Dzień III

 • próba wytrzymałości w kłusie oraz próba w stępie
 • ocena bonitacyjna ogierów w hali – ogiery oceniane będą przez komisję sędziowską na płycie w pozycji „stój” oraz w ruchu (stęp, kłus) na trójkącie

Godziny rozpoczęcia poszczególnych elementów próby zależne są od liczby zgłoszonych ogierów
i pojawią się wkrótce na stronie www.

Scroll to Top