Strategia rozwoju PZHK – ankieta

Ze względu na duże zainteresowanie, przedłużamy możliwość wypełnienia ankiety, do wypełnienia której zachęcaliśmy na profilach Facebooka PZHK oraz wszystkich OZHK/WZHK. Ankietę można wypełnić do 20.01.2023 r. do końca dnia.

Zapraszamy do udziału w badaniu diagnostycznym w celu opracowania planu rozwoju PZHK. W badaniu zostaną uwzględnione jedynie kompletne ankiety – wszystkich, którzy rozpoczęli wypełnianie arkusza zachęcamy do jego zakończenia.

Polski Związek Hodowców Koni przygotowuje długookresowy plan rozwoju swojej działalności. W ramach prowadzonej diagnozy przez firmę zewnętrzną, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Pozwoli to na poznanie Państwa oceny dotyczącej Związku (w tym współpracy PZHK z Wojewódzkimi i Okręgowymi Związkami Hodowców Koni) oraz Państwa potrzeb i oczekiwań związanych z rozwojem i dalszą współpracą w perspektywie co najmniej 8 lat. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane jedynie w formie zbiorczej. Państwa opinie, jako naszych członków, są dla nas bardzo ważnym wkładem w rzetelną ocenę funkcjonowania Związku, dlatego serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu i z góry dziękujemy za kliknięcie w poniższy dedykowany link i wypełnienie ankiety.

Scroll to Top