EUNetHorse projekt europejskiej sieci wymiany wiedzy i uczenia się dla sektora końskiego

1 marca rusza projekt EUNetHorse – europejska sieć uczenia się i wymiany wiedzy, typu każdy z każdym, między podmiotami i zainteresowanymi stronami sektora końskiego, w którym Polski Związek Hodowców Koni jest partnerem i koordynatorem krajowym.

Scroll to Top