Jesienna kwalifikacja młodych ogierów rasy huculskiej w sezonie 2023

Polski Związek Hodowców Koni informuje, iż zgodnie z ustaleniami Komisji Księgi Stadnej, jesienna kwalifikacja młodych ogierów rasy huculskiej do wpisu do księgi stadnej odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. (czwartek) w Tarnowie (ośrodek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Warunkiem przeprowadzenia kwalifikacji jest zgłoszenie w wymaganym terminie min. 10 ogierów.

Do kwalifikacji można przedstawić ogiery urodzone do dnia 31 grudnia 2020 r. Ogiery należy zgłaszać do biura Polskiego Związku Hodowców Koni za pośrednictwem właściwych OZHK/WZHK do dnia 22 września 2023 r., podając:

  • nazwę i numer identyfikacyjny ogiera;
  • aktualny telefon kontaktowy do właściciela ogiera.

W godzinach 9:00-10:30 przewidziana jest obowiązkowa identyfikacja oraz mierzenie zgłoszonych wcześniej do PZHK koni. Ocena ogierów planowana jest na godz. 11:00. Bezpośrednio po ocenie, ogiery zakwalifikowane mogą zaliczać wstępną próbę polową.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującym „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, od dnia 1 maja 2014 r. przy wpisie do księgi stadnej ogiera, który zaliczył zasadniczą próbę dzielności, nie jest wymagana próba wstępna, a dla ogierów wpisywanych do księgi stadnej od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalny wiek do wpisu do księgi – 36 miesięcy.

UWAGA! Dofinansowanie kosztów badania markerów genetycznych DNA potwierdzającego pochodzenie po wskazanej parze rodzicielskiej, wykonanego we wskazanym przez prowadzącego księgę laboratorium (dotyczy źrebiąt urodzonych od dnia 1 stycznia 2014 r.) przysługuje jedynie ogierom, które przeszły kwalifikację z wynikiem pozytywnym. W związku z powyższym zalecane jest wykonanie badania dopiero po przeprowadzonej kwalifikacji.

Informujemy również, że zgodnie z Uchwałą Zarządu, właściciele ogierów rasy huculskiej przedstawianych do wpisu do księgi stadnej zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 29 września 2023 r. (piątek) opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 205 zł za każdego ogiera zgłoszonego do kwalifikacji (wpisowe + antydoping). W przypadku ogierów zgłoszonych przez właścicieli nie będących MŚP (mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014) opłata kwalifikacyjna wynosi 405 zł. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera huculskiego”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana.

Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 29 września 2023 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 405 zł dla właścicieli MŚP oraz 805 zł dla właścicieli będących DP i musi być wpłacona najpóźniej do 17 października 2023 r. do godz. 14:00 (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje nieujęcie ogiera w katalogu i niedopuszczenie do kwalifikacji.

Informujemy, iż Zarząd PZHK w dniu 2 grudnia 2021 r. podjął decyzję o utworzeniu funduszu antydopingowego, na potrzeby pokrycia kosztów badań antydopingowych koni uczestniczących w stacjonarnych/polowych próbach dzielności klaczy i ogierów, kwalifikacjach ogierów do hodowli oraz czempionatach ogólnopolskich współorganizowanych przez Polski Związek Hodowców Koni. Rozpoczynając od sezonu 2022, organizator ma obowiązek wraz z wpisowym pobierać od właścicieli dodatkową opłatę w wysokości 5 zł brutto od konia uczestniczącego w ww. imprezach hodowlanych.

W dniu 20 października 2023 r. (piątek) w Tarnowie – Klikowej przewidziana jest zasadnicza próba dzielności dla koni rasy huculskiej (ścieżka huculska). O szczegółowych propozycjach próby poinformuje Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w terminie późniejszym.

Scroll to Top