Zmiany w regulaminie skokowym MPMK 2024

Uwaga organizatorzy kwalifikacji! W tym roku zamiany regulaminowe nie ominęły skokowych MPMK.

Komisja Koordynacyjna zdecydowała, że zarówno same MPMK w skokach przez przeszkody, jak i kwalifikacje, będą oceniane w identyczny sposób. Oznacza to, że sędzia stylu będzie oceniał 3 elementy podczas każdego przejazdu, z nich będzie się składać jedna nota ostateczna. Będą to:

  1. potencjał skokowy (refleks, dokładność, siła do przemieszczania się do góry i w przód, szybkość odbicia, łatwość radzenia sobie w trudnych sytuacjach)
  2. technika skoku (ułożenie kończyn przednich, grzbietu oraz praca kończyn zadnich nad przeszkodą. Łopatka, ramię oraz przedramię powinny „składać się” jak najbliżej osi poziomej, a nadpęcie pod przedramię)
  3. jezdność (przepuszczalność – reakcja na pomoce – chęć do współpracy z jeźdźcem, waleczność, zadowolenie konia z jazdy, harmonia, w tej ocenie uwzględnia się także jakość galopu czyli ważna jest aktywność zadu, równowaga – samoniesienie, obszerność foulee, umiejętność skrócenia/dodania foule).

Ponadto konkursy kwalifikacyjne na styl koni 4-, 5- i 6-letnich mogą być sędziowane przez min. 1 sędziego na styl konia, który wystawia jedną ocenę podawaną publicznie wraz z komentarzem. Ocena ta jest średnią z 3 not składowych (jak wyżej), po zsumowaniu których wynik jest dzielony przez 3, oceną ostateczną jest więc jedna nota.

Scroll to Top