Precyzyjna definicja wędzidła MPMK skoki 2024 (konkursy na styl)

Z racji coraz częstszych pytań komisarzy oraz różnorodności wędzideł w sporcie jeździeckim, Komisja Koordynacyjna zatwierdziła precyzyjniejszą definicję wędzidła obowiązującego w konkursach na styl konia:

(…)

W konkursach kwalifikacyjnych na styl konia oraz samych konkursach na styl w MPMK w kategoriach 4-, 5- i 6-latków dopuszczalne są wyłącznie kiełzna wędzidłowe:

• z wędzidłem prostym, elastycznym;
• z wędzidłem pojedynczo łamanym;
• z wędzidłem podwójnie łamanym.

Do wędzidła może być mocowane tylko jedno kółko wędzidłowe po każdej jego stronie.
W przypadku użycia wędzidła typu „wielokrążek” wodze muszą być połączone bezpośrednio do centralnego kółka wędzidłowego.
Jakiekolwiek konstrukcje kiełzna wykorzystujące efekt dźwigni, jak np. czanki, inne, są zabronione.

(…)

Regulamin rozgrywania
Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2024 r.
dyscyplina skoków przez przeszkody
Scroll to Top