Wymagania dotyczące badań markerów genetycznych DNA

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że przy wpisywaniu koni do ksiąg stadnych oraz rejestru kuców i koni małych obowiązują następujące wymagania dotyczące badań markerów genetycznych DNA:

Polski koń zimnokrwisty

 1. Ogiery wpisywane od 1 stycznia 2008 r. do księgi stadnej rasy polski koń zimnokrwisty muszą mieć potwierdzone pochodzenie po ojcu i matce (jeśli matka była wpisana do księgi po 1 stycznia 2007 r).
 2. Klacze rasy zimnokrwistej hodowli krajowej, wpisywane do księgi głównej od 1 stycznia 2007 r., muszą mieć zbadane DNA (oraz grupy krwi, jeżeli u ojca i/lub matki badano tylko grupy krwi). Jeżeli ojciec lub matka klaczy ma wykonane badanie markerów DNA lub grup krwi, to należy potwierdzić pochodzenie klaczy po wskazanych rodzicach.
 3. Ogiery importowane, wpisywane do księgi stadnej rasy polski koń zimnokrwisty, muszą mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach.
 4. Klacze importowane, wpisywane do księgi stadnej rasy polski koń zimnokrwisty, muszą mieć potwierdzone pochodzenie przynajmniej po ojcu.

Rasy szlachetne

 1. Ogiery ras szlachetnych wpisywane do ksiąg stadnych koni ras: polski koń szlachetny półkrwi, wielkopolskiej, małopolskiej i śląskiej muszą mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach.
 2. Klacze ras szlachetnych hodowli krajowej, wpisywane do księgi głównej od 1 stycznia 2007 r., muszą mieć zbadane DNA (oraz grupy krwi, jeżeli u ojca i/lub matki badano tylko grupy krwi). Jeżeli ojciec lub matka klaczy ma wykonane badanie markerów DNA lub grup krwi, to należy potwierdzić pochodzenie klaczy po wskazanych rodzicach.
 3. Importowane ogiery ras szlachetnych, przedstawiane podczas kwalifikacji do ZT oraz wpisywane do ksiąg stadnych koni ras: polski koń szlachetny półkrwi, wielkopolskiej, małopolskiej i śląskiej na podstawie wyników w alternatywnych próbach dzielności (MPMK, sport, wyścigi) muszą mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach. Należy w tym przypadku sprowadzić do Polski wyniki badań DNA obojga rodziców badanego konia i w Polsce wykonać pełne badanie potwierdzające jego pochodzenie po wskazanych rodzicach.
 4. Importowane klacze ras szlachetnych wpisywane do ksiąg stadnych koni ras: polski koń szlachetny półkrwi, wielkopolskiej, małopolskiej i śląskiej muszą mieć potwierdzone pochodzenie przynajmniej po ojcu.

Rasy prymitywne

Ogiery i klacze ras prymitywnych (konik polski i rasa huculska) muszą mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach. Badanie DNA (oraz badanie grup krwi w przypadku, gdy rodzice nie mają zbadanego DNA) wykonuje się przed wystawieniem paszportu dla źrebięcia.

Kuce i konie małe

 1. Wszystkie klacze i ogiery wpisywane do księgi głównej kuców (G, GI, GII) oraz importowane kuce i konie małe (klacze i ogiery), wpisywane do rejestru muszą mieć zbadane DNA i grupy krwi (jeżeli u ojca i/lub matki badano tylko grupy krwi). Jeżeli rodzice mają zbadane DNA lub grupy krwi (wynik badania znajduje się w bazie laboratorium), to należy potwierdzić pochodzenie po wskazanych rodzicach. Klaczy wpisywanych do księgi wstępnej badanie DNA nie obowiązuje.
 2. Ogiery wpisywane do rejestru kuców i koni małych muszą mieć wykonane badanie DNA (oraz grup krwi, jeżeli u ojca i/lub matki badano tylko grupy krwi), a jeśli w bazie znajdują się wyniki ich rodziców – potwierdzone pochodzenie po wskazanych rodzicach. Klaczy wpisywanych do rejestru nie obowiązuje badanie DNA.

Ponadto przypominamy, że:

 1. Wszystkie źrebięta hodowlane urodzone w wyniku inseminacji muszą mieć przed wystawieniem paszportu potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach. Zgodnie z zapisem programów hodowlanych dla koni poszczególnych ras „klacz poddawana zabiegowi sztucznego unasieniania musi mieć przed wyźrebieniem wykonane badanie markerów genetycznych DNA”.
 2. Od 2008 r. wszystkie ogiery używane w rozrodzie muszą posiadać wyniki badań DNA (dotyczy to również ogierów kuców i koni małych oraz rasy quarter horse, fryzyjskiej, kabardyńskiej, lipicańskiej, kladrubskiej, paint, kłusak itp.).

UWAGA!
W przypadku koni importowanych, właściciel badanego konia dostarcza do laboratorium certyfikaty badań DNA obojga rodziców (w przypadku importowanego ogiera) lub ojca (w przypadku importowanej klaczy) lub pisemnie zleca laboratorium sprowadzenie takich certyfikatów z zagranicy (nie dotyczy kuców i koni małych).

Przewiń do góry