Regulamin rozgrywania MPMK w 2010 r. – postanowienia szczegółowe: powożenie zaprzęgami jednokonnymi

 1. Do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi zakwalifikowane zostaną:
  • w kategorii koni 4-letnich wszystkie zgłoszone konie (bez kwalifikacji), spełniające warunki ogólne.
  • w kategorii koni 5-letnich wszystkie konie, które co najmniej raz ukończyły klasę N na zawodach rangi ogólnopolskiej.
  • w kategorii koni 6-letnich wszystkie konie, które co najmniej raz ukończyły klasę C na zawodach rangi ogólnopolskiej.

  Konie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK na podstawie osiągniętych wyników w konkursach o tym samym stopniu trudności za granicą.

 2. MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi odbywają się zgodnie z przepisami i regulaminem dyscypliny powożenia zaprzęgami jednokonnymi dyscypliny powożenia PZJ, poza elementami wskazanymi w niniejszym regulaminie.
 3. Tak jak w pozostałych dyscyplinach obowiązują postanowienia ogólne regulaminu Mistrzostw Polski Młodych Koni.
 4. MPMK koni 4-letnich rozgrywane są na zasadach zawodów klasy L, koni 5-letnich – zawodów klasy N, koni 6-letnich − zawodów klasy C. W klasie C obowiązuje program nr 9.
 5. Podobnie jak w pozostałych dyscyplinach, w kategorii koni 4-letnich obowiązuje pokaz na trójkącie w stępie i kłusie na trójkącie o wymiarach 30 x 30 x 30 m. Podczas tej oceny obowiązuje następujący sposób prezentacji – najpierw koń oglądany jest w stępie, następnie w pozycji stój, na końcu w kłusie i ponownie w stępie.
  Oceniane są następujące elementy:

  • typ i pokrój,
  • kondycja, pielęgnacja (w tym kucie),
  • ruch w stępie i kłusie

  (szczegółowe wymagania stawiane koniom patrz – postanowienia ogólne).
  Skala ocen od 0 do 10 pkt. za każdy z wymienionych elementów, z dokładnością do 0,1 pkt. Oceny dokonuje 3-osobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Sumę punktów za poszczególne elementy przemnożoną przez 0,15 odejmuje się od 4,5 pkt., otrzymując wynik w punktach karnych. Wynik ten jest podawany publicznie wraz z komentarzem. W Komisji oceniającej konie na płycie winni uczestniczyć nie tylko specjaliści od sportu zaprzęgowego, ale także znawcy eksterieru koni zaprzęgowych.
  Konie 5- i 6-letnie obowiązkowo uczestniczą w przeglądzie weterynaryjnym.

 6. Podczas MPMK w tej dyscyplinie dopuszczone są ochraniacze na tylne kończyny w próbie terenowej osłaniające staw pęcinowy i nadpęcie.

Program nr 3, konie 4 letnie POWOŻENIE Mistrzostwa Polski Młodych Koni

Program nr 6, konie 5 letnie POWOŻENIE Mistrzostwa Polski Młodych Koni

Program nr 9, konie 6 letnie POWOŻENIE Mistrzostwa Polski Młodych Koni

Przewiń do góry