Regulamin rozgrywania MPMK w 2016 r. – postanowienia szczegółowe: ujeżdżenie

Treść regulaminu z zaznaczonymi zmianami jest do pobrania tutaj.

 1. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu są rozgrywane wspólnie dla koni z polskimi paszportami oraz zagranicznymi. Konie z polskimi paszportami są nagradzane tzw. PREMIĄ PZHK oraz WSPÓŁORGANIZATORÓW na podstawie klasyfikacji końcowej.
 2. W klasyfikacji ostatecznej ujeżdżeniowych Mistrzostw Polski Młodych Koni uwzględnione będą konie, które startowały w trzech próbach/konkursach rozgrywanych w ciągu trwania tych zawodów.
 3. W MPMK mają zastosowanie wszystkie artykuły przepisów PZJ – Dział A, z wyjątkiem reguł zawartych w niniejszym regulaminie.
 4. Różnice w sędziowaniu konkursów dla koni 4-, 5-, 6-letnich a zwykłymi konkursami.
  TABELA 1

  Konkurs dla młodych koni Konkurs ujeżdżenia zwykły
  Najważniejszym kryterium jest ocena uzdolnień konia jako przyszłego konia ujeżdżeniowego. Najważniejszym kryterium jest aktualne wykonanie programu.
  Bardzo istotne jest ogólne wrażenie. W ocenie ważne są również szczegóły, ponieważ ujeżdżenie to precyzyjne wykonanie programu.
  Niewielkie usztywnienie na początku wykonania programu nie powinno mieć wpływu na końcową ocenę. Niewielkie usztywnienie / spięcie jest odnotowane natychmiast i uwzględnione w ocenie za ruch oraz uwzględnione w trzeciej ocenie ogólnej.
  Ruchy / ćwiczenia są oceniane pod kątem poprawnej tendencji w wykonaniu. Występujący brak precyzji nie ma tej samej wagi jak w konkursie zwykłym. Poprawność wykonania ruchu / ćwiczenia oceniana jest od momentu rozpoczęcia programu do momentu zakończenia.
  Impuls i aktywność (dotyczy stępa) są najważniejszymi kryteriami i one powinny przeważać. Błędy w wykonaniu ćwiczeń są tak samo ważne jak problemy związane ze skalą treningu.
  Błędy są istotne, jeżeli są wynikiem niewłaściwego dotychczasowego treningu, który powinien uwzględniać wymagania stawiane koniom w określonym wieku. Błędy w wykonaniu ćwiczeń są tak samo ważne jak problemy związane ze skalą treningu.
  Dosiad i oddziaływanie jeźdźca nie są oceniane, choć liczy się harmonia między koniem a jeźdźcem. Dosiad i oddziaływanie jeźdźca są istotne
 5. Charakterystyka koni:
  • konie 4-letnie powinny wykazać swobodę, regularność, dążność do ruchu naprzód, wyraźny rytm, rozluźnienie psychiczne i fizyczne, a także akceptację kiełzna z nosem przed linią pionu, przy naturalnie zaokrąglonej i lekko uniesionej szyi, z wyraźnie zaznaczoną pracą grzbietu.
  • konie 5-letnie wymagania tak jak dla koni 4-letnich, lepsza równowaga, zaznaczone zaangażowanie zadu, wyraźniejsze zgięcie i ustawienie na obie strony – początek prostowania, wstęp do rozwijania siły pchającej (zwiększony impuls, a także wyrobienie większej równowagi i przepuszczalności), postawienie na pomoce, elastyczność, giętkość boczna;
  • konie 6-letnie oprócz sprostania wymaganiom jak dla koni 5-letnich powinny wykazać się zwiększonym stopniem zebrania, równowagi w ustawieniu i jej utrzymaniem, widocznym samoniesieniem i przepuszczalnością.
 6. Wynikiem konia w MPMK jest suma ocen konkursów półfinałowych i konkursu finałowego; dla koni, które nie zostały zakwalifikowane do finału wynikiem końcowym jest suma ocen konkursów półfinałowych. Zwycięzcą zostaje koń osiągający najwięcej punktów bonifikacyjnych. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje w kolejności wynik III, II i I próby. Jeżeli wynik po tym porównaniu nadal będzie wynikiem identycznym, decydować będzie otrzymana ocena za przydatność konia do ujeżdżenia w konkursie finałowym.
 7. Komisja wystawia noty w skali od 0 do 10 punktów (z dokładnością do 0,1 pkt.). Oceną końcową jest średnia z sumy punktów za wszystkie elementy, podana z dokładnością do 0,01.
 8. Brak ukłonu jeźdźca po zakończeniu przejazdu, oznacza rezygnację z oceny i komentarza ze strony sędziów.
  W przypadku, gdy para koń i zawodnik nie odpowiada poziomem skali trudności programu, sędziowie mogą zrezygnować z wystawienia oceny i wygłoszenia komentarza, a w przypadku niebezpiecznego zachowania konia zadecydować o jego eliminacji.
 9. Skala ocen w dyscyplinie ujeżdżenia:
  • 10 punktów – doskonały
  • 9 punktów – bardzo dobry
  • 8 punktów – dobry
  • 7 punktów – dość dobry
  • 6 punktów – zadowalający
  • 5 punktów – dostateczny
  • 4 punkty – niedostateczny
  • 3 punkty – prawie zły
  • 2 punkty – zły
  • 1 punkt – bardzo zły
  • 0 punktów – ruch niewykonany
 10. Pomyłki w wykonaniu programu karane są następująco:
  • I pomyłka – 0,1 pkt.
  • II pomyłka – 0,2 pkt.
  • III pomyłka – eliminacja

  Punkty za pomyłki odejmowane są od oceny końcowej.

 11. Wyniki w zawodach kwalifikacyjnych i MPMK są liczone do norm uzyskiwania klas sportowych, zgodnie z tabelą PZJ dyscypliny ujeżdżenia.
  TABELA 2

  Nazwa zawodów  Rodzaj zawodów  Klasyfikacja lub klasa konkursu  Normy na klasy sportowe
  MM M I II III
  MPMK Finał 5 letnie I-III
  (20,4)
  Zakwalifikowanie do finału
  MPMK Finał 6 letnie I-III
  (20,4)
  IV-VI
  (19,5)
  Zakwalifikowanie do finału
 12. Próby na czworoboku są sędziowane przez czteroosobowe komisje, wśród nich wybierany jest sędzia-komentator. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej wraz z jednym sędzią zajmują miejsce przy literze C, a dwaj pozostali sędziowie przy literze B lub E. Pomiędzy tymi stanowiskami sędziowskimi, w czasie trwania konkursów, musi zostać zapewniona łączność, umożliwiająca wymianę uwag między sędziami.
 13. Skład Komisji na kolejne konkursy (próby) może podlegać rotacji.
 14. Rząd koński zgodnie z przepisami PZJ – Dział A z obowiązkowym kiełznem wędzidłowym. Minimalna średnica wędzidła wynosi 14 mm. Średnica kiełzna jest mierzona przy pierścieniu. Wzór wędzideł dopuszczonych – aktualne przepisy PZJ w dyscyplinie ujeżdżenia (dział A).
 15. Ubiór zawodnika zgodnie z przepisami PZJ – Dział A. Dopuszcza się używanie bata o przepisowej długości (jego maksymalna długość wraz z klapką nie może przekroczyć 120 cm). W przypadku koni 4-letnich jeźdźcy mogą startować bez ostróg.
 16. Zawody kwalifikacyjne i finałowe MPMK mogą być rozgrywane w ramach zawodów międzynarodowych.

Programy obowiązujące w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w 2016 roku

Symbol Opis programu (pełna nazwa) Wymiar czworoboku Kiełzno Norma czasu Wiek konia Max pkt.
Konkursy dla młodych koni
MPMK-4
(II półfinał)

Program kwalifikacyjny i półfinałowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – konie 4-letnie (PZJ 2009, akt. 2014)

20 x 60 W 4’45” 4 10
MPMK-4 finał Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program finałowy – konie 4-letnie (FEI 2009) 5’00”
MPMK-5
(I i II półfinał)
Program międzynarodowy Mistrzostwa Polski Młodych Koni – program kwalifikacyjny i półfinałowy MPMK i MŚMK – konie 5-letnie (FEI 2009, akt. 2014) 5’00” 5
MPMK-5 finał Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni 5-l. – program finałowy MPMK i MŚMK – konie 5-letnie (FEI 2009, akt. 2014) 5’00”
MPMK-6
(I i II półfinał)
Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program kwalifikacyjny i półfinałowy MPMK i MŚMK – konie 6-letnie (FEI 2009, akt. 2014) 5’00” 6
MPMK-6 finał Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program finałowy MPMK i MŚMK – konie 6-letnie (FEI 2009, akt. 2014) 5’15”

Po przeglądzie weterynaryjnym dla koni 5 i 6 letnich, na czworoboku konkursowym dla 4-latków jest organizowany trening zwanym „zapoznawczym”. Każdy koń 4-letni ma do dyspozycji 120 sekund. Trening ten odbywa się pod kontrolą wyznaczonego sędziego lub komisarza. Obowiązuje kolejność wg przygotowanej wcześniej listy. Dopuszczalny jest strój treningowy i bandaże lub ochraniacze na nogi koni. Udział w „zapoznawczym” nie jest obowiązkowy. Podczas tego treningu można wykonywać tylko elementy obowiązujące w programach MPMK dla tej kategorii wiekowej.

Dla koni 4-letnich narożniki czworoboku podczas rozgrzewki oraz wszystkich przejazdów konkursowych powinny być zaokrąglone.

A – konie 4-letnie

Pierwszy dzień – I półfinał – I próba w ręku dla koni 4-letnich:

Konie są prezentowane na trójkącie o wymiarach 30 x 30 x 30 m – najpierw w kłusie, następnie w pozycji stój i na końcu w stępie. Prowadzącego obowiązuje schludny strój (biała koszula, długie, jasne spodnie, odpowiednie i bezpieczne obuwie).

Oceniane są następujące elementy:

 1. typ konia do ujeżdżenia – proporcjonalna budowa, lekkość i swoboda ruchu, temperament i naturalny talent konia predysponujące go do osiągania wysokich wyników w ujeżdżeniu. Sposób w jaki koń prezentuje się podczas pokazu, jego naturalny wdzięk, jakość poruszania się i swoboda chodów określają stopień jego ekspresji i prezencji.
 2. funkcjonalność budowy konia do ujeżdżenia – wpisany w prostokąt, zad z naturalną tendencją do obniżania i dźwigania ciężaru konia, długie linie, pochyła łopatka, niezbyt szeroki kłąb, lekkie połączenie głowy i szyi, długa szyja odpowiednio osadzona i zaokrąglona, prawidłowość budowy pozwalająca na długie użytkowanie.
 3. ruch w stępie – wyraźny czterotakt, aktywność, elastyczność,
 4. ruch w kłusie – wyraźny diagonalny dwutakt, aktywność, elastyczność, impuls, równowaga, wyniosłość i samoniesienie,
 5. ogólne wrażenie (w tym kondycja, kucie, pielęgnacja)

(Szczegółowe wymagania stawiane koniom ujeżdżeniowym – patrz postanowienia wyżej, punkt 4 i 5).

Skala ocen od 0 do 10 pkt. za każdy element, z dokładnością do 0,1 pkt. Oceny dokonuje czteroosobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Średnia punktów za poszczególne elementy, przemnożona przez 0,45 stanowi wynik końcowy, który jest podawany publicznie wraz z komentarzem przewodniczącego.

TABELA 3
Przykładowy wzór wyników z pokazu na trójkącie dla koni 4-letnich (oceny cząstkowe stawiane są z dokładnością do 0,1 pkt., średnia z 5 ocen mnożona jest przez 0,45, a wynik końcowy podawany jest z dokładnością do 0,01 pkt.)

M-ce Nr Nazwa konia / poch. Zawodnik / Klub Typ Funkcjonalność budowy Stęp Kłus Ogólne wrażenie Średnia Wynik po przemnożeniu przez przelicznik 0,45
1. 15 7,7 8,1 7,5 8,0 9,5 40,8:5=8,16 3,67

W programach dla koni 4-letnich w kłusie obowiązuje dosiad dowolny, z wyjątkiem tych ruchów, w których wskazano obowiązujący rodzaj dosiadu.

Pierwszy dzień – I półfinał – II próba dla koni 4-letnich.

 • konkurs na czworoboku z programem półfinałowym MPMK 4-letnich, w którym startują wszystkie konie.

Konie, które znalazły się po obu próbach I półfinału w pierwszej połowie stawki, kwalifikują się do finału A, a pozostałe do Konkursu Pocieszenia.

Drugi dzień – Konkurs Pocieszenia

 • konkurs na czworoboku z programem półfinałowym MPMK 4-letnich

Z Konkursu Pocieszenia prawo startu w Finale A mają:

 • pierwszy koń – jeśli w Konkursie Pocieszenia startowało do 10 koni,
 • dwa pierwsze konie – jeśli w Konkursie Pocieszenia startowało 11 do 20 koni,
 • trzy pierwsze konie – jeśli w Konkursie Pocieszenia startowało powyżej 21 koni.

Przy równej liczbie punktów, do finału kwalifikuje się koń wyżej sklasyfikowany w II próbie I półfinału.

Trzeci dzień – Finał A

 • konkurs na czworoboku – program finałowy MPMK 4-letnich.

W konkursie mają prawo startu wszystkie konie, które w pierwszym półfinale uplasowały się w pierwszej połowie stawki oraz zwycięski/e koń/konie z Konkursu Pocieszenia.

Klasyfikacja końcowa MPMK 4-letnich ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez konia w I półfinale (próba I / trójkąt i próba II/konkurs) oraz w Finale A. Koniom zakwalifikowanym do Finału A, poprzez Konkurs Pocieszenia, do klasyfikacji ostatecznej zalicza się wynik I półfinału (próba/trójkąt i próba II/konkurs) plus wynik uzyskany w Finale A.

Konie kończące starty na poziomie Konkursu Pocieszenia są klasyfikowane są na podstawie sumy punktów uzyskanych przez konia w I półfinale (próba I / trójkąt i próba II/konkurs) oraz w Konkursie Pocieszenia.

Klasyfikacja ostateczna uwzględnia wszystkie konie przystępujące do pierwszej próby selekcyjnej, bez względu na to czy jest to ocena na trójkącie (konie 4 letnie) czy konkurs (konie 5 i 6 letnie).

B – konie 5-letnie

Do konkursu finałowego MPMK w kategorii koni 5-letnich, będą kwalifikowane te konie, które po dwóch konkursach półfinałowych uzyskały wynik punktowy nie niższy niż 12,5 pkt. bonifikacyjnych.

C – konie 6-letnie

Do konkursu finałowego MPMK w kategorii koni 6-letnich kwalifikują się wszystkie konie, które ukończyły oba półfinały.

Kwalifikacje

 1. Dla koni 4-, 5- i 6-letnich kwalifikacje regionalne będą przeprowadzane w czterech regionach wyznaczonych przez PZJ:
  1. WZJ Kujawsko-Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko-Mazurski
   (osoba odpowiedzialna to p. Zofia Górska);
  2. WZJ Lubelski, WZJ Łódzki, WZJ Warszawsko-Mazowiecki, WZJ Podlaski
   (osoba odpowiedzialna to p. Sławomir Pietrzak – tel. 604-196-274, pietrzaks@interia.pl);
  3. WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski
   (osoba odpowiedzialna to p. Marek Ruda);
  4. WZJ Dolnośląski, WZJ Lubuski, WZJ Wielkopolski, WZJ Zachodniopomorski
   (osoba odpowiedzialna to p. Jerzy Łukomski).
 2. Za przebieg kwalifikacji odpowiada opiekun danego regionu. W każdym z regionów na wyznaczonych zawodach zostanie rozegranych maksymalnie 8 konkursów kwalifikacyjnych do MPMK dla każdej grupy wiekowej.
  Przykładowo: w danym regionie zawody kwalifikacyjne mogą odbywać się 4 razy jako jednodniowe (w każdym dniu koń może startować dwa razy). Jeżeli jedne z zawodów kwalifikacyjnych zostaną odwołane i wypadają z kalendarza kwalifikacji MPMK z przyczyn niezależnych od organizatora, termin ten nie musi być zastępowany kolejnymi zawodami kwalifikacyjnymi.
 3. Dopuszcza się łączenie dwóch regionów w celu rozgrywania zawodów kwalifikacyjnych – zostanie w nich rozegrane wspólnie 8 konkursów kwalifikacyjnych.
 4. Bez względu na długość trwania zawodów (jednodniowe lub dwudniowe) koń może startować maksymalnie w dwóch konkursach kwalifikacyjnych dziennie, gdzie każdy przejazd liczony jest osobno.
 5. Zgodnie z zapisem pkt. 4 postanowień ogólnych nie ogranicza się liczby startów w konkursach kwalifikacyjnych. Nie ogranicza się również terytorialnie możliwości startu w tych konkursach.
 6. Konkursy kwalifikacyjne dla wszystkich kategorii wiekowych młodych koni sędziowane są przez 2 osobową komisję w literze C. Na zawodach kwalifikacyjnych do MPMK, po zakończonym przejeździe, obowiązuje komentarz ustny wygłoszony przez przewodniczącego komisji sędziowskiej.
 7. Konkursy kwalifikacyjne
  Program:

  • konie 4-letnie – program kwalifikacyjny i półfinałowy 4-latków
  • konie 5-letnie – program półfinałowy 5-latków
  • konie 6-letnie – program półfinałowy 6-latków lub konkurs klasy C-3 podczas ZO lub zawodów wyższej rangi

  Konie 4 i 5 -letnie startujące w zawodach kwalifikacyjnych muszą mieć minimum licencję regionalną, konie 6-letnie – w zależności od rangi zawodów w jakich startują.
  Konie startujące w finale MPMK – konie 4-letnie licencję regionalną, a konie 5- i 6-letnie – licencję ogólnokrajową.
  Zawodnik musi mieć uprawnienia minimum III stopnia.

Normy, które trzeba spełnić, aby zakwalifikować się do MPMK:

 • konie 4-letnie – 2 x minimum 7,0 pkt. lub
  1 x z wynikiem minimum 8,0 punktów
 • konie 5-letnie – 2 x minimum 7,0 pkt.
  Koń pięcioletni, który w MPMK jako 4-latek zajął w klasyfikacji końcowej 1miejsce, w konkursach kwalifikacyjnych musi uzyskać normę co najmniej jeden raz.
 • konie 6-letnie
  1. Mistrz Polski koni 5-letnich: 1 x 7,0 w konkursie kwalifikacyjnym lub
   1 x minimum 65,0% w konkursie klasy C-1 podczas ZO
   lub zawodów wyższej rangi
  2. Pozostałe konie: 2 x 7,0 w konkursach kwalifikacyjnym lub
   1 x 7,0 w konkursie kwalifikacyjnym i 1 x minimum 65,0% w konkursie klasy C-1 podczas ZO
   lub zawodów wyższej rangi

Konie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK w dyscyplinie ujeżdżenia na podstawie udokumentowanych wyników osiągniętych w konkursach o tym samym stopniu trudności za granicą. Decyzję o ich uczestnictwie w MPMK podejmuje Komisja Koordynacyjna.

Przykładowy wzór wyników kwalifikacji półfinałów i finału MPMK dla koni 4-, 5- i 6-letnich (oceny cząstkowe podawane są z dokładnością do 0,1 pkt., a wynik końcowy z dokładnością do 0,01 pkt.).

M-ce Nr Nazwa konia / poch. Zawodnik / Klub Stęp Kłus Galop Przyd. do ujeżdż. Wraż. ogólne Średnia z ocen składowych Pomyłki Ocena końcowa
1. 15 6,0 7,5 8,0 8,5 7,0 (6,0+7,5+8,0+8,5+7,0):5=7,40 0 7,40-0=7,40

Przykładowy wzór wyników końcowych dla koni 5- i 6-letnich (oceny cząstkowe oraz końcowa podawane są z dokładnością do 0,01 pkt.)

M-ce Nr Nazwa konia / poch. Zawodnik / Klub I Półfinał II Półfinał Finał Ocena końcowa
1. 15 8,50 7,50 9,00 8,50+7,50+9,00=25,00

Kwalifikacje do MŚMK są:

 • dla koni 5-letnich program półfinałowy MPMK – 5 – półfinał
 • dla koni 6-letnich program półfinałowy MPMK – 6 – półfinał
Do MŚMK w ujeżdżeniu kwalifikują się konie 5- i 6- letnie, które na wyznaczonych zawodach otrzymały dwa razy minimum 8,0 pkt.

Komisja Koordynacyjna wyznacza zawody, w ramach których rozgrywane będą konkursy kwalifikacyjne do MŚMK.
Ostatecznych reprezentantów na MŚMK zatwierdza Komisja Koordynacyjna w porozumieniu z Komisją Ujeżdżenia PZJ. Osiągnięcie minimum startowego nie oznacza automatycznej kwalifikacji do MŚMK.

Koniom, które uczestniczyły w kwalifikacjach do MŚMK i uzyskały minimum kwalifikacyjne, wynik ten zalicza się jako kwalifikacyjny do MPMK. Jeżeli koń uzyska tylko jeden taki wynik, drugą normę kwalifikacyjną może uzyskać, startując w innych konkursach kwalifikacyjnych.

Kształt uwag w arkuszu ocen.

Przewiń do góry