Regulamin rozgrywania MPMK w 2016 r. – postanowienia szczegółowe: ujeżdżenie

Treść regulaminu z zaznaczonymi zmianami jest do pobrania tutaj.

 1. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu są rozgrywane wspólnie dla koni z polskimi paszportami oraz zagranicznymi. Konie z polskimi paszportami są nagradzane tzw. PREMIĄ PZHK oraz WSPÓŁORGANIZATORÓW na podstawie klasyfikacji końcowej.
 2. W klasyfikacji ostatecznej ujeżdżeniowych Mistrzostw Polski Młodych Koni uwzględnione będą konie, które startowały w trzech próbach/konkursach rozgrywanych w ciągu trwania tych zawodów.
 3. W MPMK mają zastosowanie wszystkie artykuły przepisów PZJ – Dział A, z wyjątkiem reguł zawartych w niniejszym regulaminie.
 4. Różnice w sędziowaniu konkursów dla koni 4-, 5-, 6-letnich a zwykłymi konkursami.
  TABELA 1

  Konkurs dla młodych koniKonkurs ujeżdżenia zwykły
  Najważniejszym kryterium jest ocena uzdolnień konia jako przyszłego konia ujeżdżeniowego.Najważniejszym kryterium jest aktualne wykonanie programu.
  Bardzo istotne jest ogólne wrażenie.W ocenie ważne są również szczegóły, ponieważ ujeżdżenie to precyzyjne wykonanie programu.
  Niewielkie usztywnienie na początku wykonania programu nie powinno mieć wpływu na końcową ocenę.Niewielkie usztywnienie / spięcie jest odnotowane natychmiast i uwzględnione w ocenie za ruch oraz uwzględnione w trzeciej ocenie ogólnej.
  Ruchy / ćwiczenia są oceniane pod kątem poprawnej tendencji w wykonaniu. Występujący brak precyzji nie ma tej samej wagi jak w konkursie zwykłym.Poprawność wykonania ruchu / ćwiczenia oceniana jest od momentu rozpoczęcia programu do momentu zakończenia.
  Impuls i aktywność (dotyczy stępa) są najważniejszymi kryteriami i one powinny przeważać.Błędy w wykonaniu ćwiczeń są tak samo ważne jak problemy związane ze skalą treningu.
  Błędy są istotne, jeżeli są wynikiem niewłaściwego dotychczasowego treningu, który powinien uwzględniać wymagania stawiane koniom w określonym wieku.Błędy w wykonaniu ćwiczeń są tak samo ważne jak problemy związane ze skalą treningu.
  Dosiad i oddziaływanie jeźdźca nie są oceniane, choć liczy się harmonia między koniem a jeźdźcem.Dosiad i oddziaływanie jeźdźca są istotne
 5. Charakterystyka koni:
  • konie 4-letnie powinny wykazać swobodę, regularność, dążność do ruchu naprzód, wyraźny rytm, rozluźnienie psychiczne i fizyczne, a także akceptację kiełzna z nosem przed linią pionu, przy naturalnie zaokrąglonej i lekko uniesionej szyi, z wyraźnie zaznaczoną pracą grzbietu.
  • konie 5-letnie wymagania tak jak dla koni 4-letnich, lepsza równowaga, zaznaczone zaangażowanie zadu, wyraźniejsze zgięcie i ustawienie na obie strony – początek prostowania, wstęp do rozwijania siły pchającej (zwiększony impuls, a także wyrobienie większej równowagi i przepuszczalności), postawienie na pomoce, elastyczność, giętkość boczna;
  • konie 6-letnie oprócz sprostania wymaganiom jak dla koni 5-letnich powinny wykazać się zwiększonym stopniem zebrania, równowagi w ustawieniu i jej utrzymaniem, widocznym samoniesieniem i przepuszczalnością.
 6. Wynikiem konia w MPMK jest suma ocen konkursów półfinałowych i konkursu finałowego; dla koni, które nie zostały zakwalifikowane do finału wynikiem końcowym jest suma ocen konkursów półfinałowych. Zwycięzcą zostaje koń osiągający najwięcej punktów bonifikacyjnych. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje w kolejności wynik III, II i I próby. Jeżeli wynik po tym porównaniu nadal będzie wynikiem identycznym, decydować będzie otrzymana ocena za przydatność konia do ujeżdżenia w konkursie finałowym.
 7. Komisja wystawia noty w skali od 0 do 10 punktów (z dokładnością do 0,1 pkt.). Oceną końcową jest średnia z sumy punktów za wszystkie elementy, podana z dokładnością do 0,01.
 8. Brak ukłonu jeźdźca po zakończeniu przejazdu, oznacza rezygnację z oceny i komentarza ze strony sędziów.
  W przypadku, gdy para koń i zawodnik nie odpowiada poziomem skali trudności programu, sędziowie mogą zrezygnować z wystawienia oceny i wygłoszenia komentarza, a w przypadku niebezpiecznego zachowania konia zadecydować o jego eliminacji.
 9. Skala ocen w dyscyplinie ujeżdżenia:
  • 10 punktów – doskonały
  • 9 punktów – bardzo dobry
  • 8 punktów – dobry
  • 7 punktów – dość dobry
  • 6 punktów – zadowalający
  • 5 punktów – dostateczny
  • 4 punkty – niedostateczny
  • 3 punkty – prawie zły
  • 2 punkty – zły
  • 1 punkt – bardzo zły
  • 0 punktów – ruch niewykonany
 10. Pomyłki w wykonaniu programu karane są następująco:
  • I pomyłka – 0,1 pkt.
  • II pomyłka – 0,2 pkt.
  • III pomyłka – eliminacja

  Punkty za pomyłki odejmowane są od oceny końcowej.

 11. Wyniki w zawodach kwalifikacyjnych i MPMK są liczone do norm uzyskiwania klas sportowych, zgodnie z tabelą PZJ dyscypliny ujeżdżenia.
  TABELA 2

  Nazwa zawodów Rodzaj zawodów Klasyfikacja lub klasa konkursu Normy na klasy sportowe
  MMMIIIIII
  MPMKFinał5 letnieI-III
  (20,4)
  Zakwalifikowanie do finału
  MPMKFinał6 letnieI-III
  (20,4)
  IV-VI
  (19,5)
  Zakwalifikowanie do finału
 12. Próby na czworoboku są sędziowane przez czteroosobowe komisje, wśród nich wybierany jest sędzia-komentator. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej wraz z jednym sędzią zajmują miejsce przy literze C, a dwaj pozostali sędziowie przy literze B lub E. Pomiędzy tymi stanowiskami sędziowskimi, w czasie trwania konkursów, musi zostać zapewniona łączność, umożliwiająca wymianę uwag między sędziami.
 13. Skład Komisji na kolejne konkursy (próby) może podlegać rotacji.
 14. Rząd koński zgodnie z przepisami PZJ – Dział A z obowiązkowym kiełznem wędzidłowym. Minimalna średnica wędzidła wynosi 14 mm. Średnica kiełzna jest mierzona przy pierścieniu. Wzór wędzideł dopuszczonych – aktualne przepisy PZJ w dyscyplinie ujeżdżenia (dział A).
 15. Ubiór zawodnika zgodnie z przepisami PZJ – Dział A. Dopuszcza się używanie bata o przepisowej długości (jego maksymalna długość wraz z klapką nie może przekroczyć 120 cm). W przypadku koni 4-letnich jeźdźcy mogą startować bez ostróg.
 16. Zawody kwalifikacyjne i finałowe MPMK mogą być rozgrywane w ramach zawodów międzynarodowych.

Programy obowiązujące w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w 2016 roku

SymbolOpis programu (pełna nazwa)Wymiar czworobokuKiełznoNorma czasuWiek koniaMax pkt.
Konkursy dla młodych koni
MPMK-4
(II półfinał)

Program kwalifikacyjny i półfinałowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – konie 4-letnie (PZJ 2009, akt. 2014)

20 x 60W4’45”410
MPMK-4 finałProgram międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program finałowy – konie 4-letnie (FEI 2009)5’00”
MPMK-5
(I i II półfinał)
Program międzynarodowy Mistrzostwa Polski Młodych Koni – program kwalifikacyjny i półfinałowy MPMK i MŚMK – konie 5-letnie (FEI 2009, akt. 2014)5’00”5
MPMK-5 finałProgram międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni 5-l. – program finałowy MPMK i MŚMK – konie 5-letnie (FEI 2009, akt. 2014)5’00”
MPMK-6
(I i II półfinał)
Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program kwalifikacyjny i półfinałowy MPMK i MŚMK – konie 6-letnie (FEI 2009, akt. 2014)5’00”6
MPMK-6 finałProgram międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program finałowy MPMK i MŚMK – konie 6-letnie (FEI 2009, akt. 2014)5’15”

Po przeglądzie weterynaryjnym dla koni 5 i 6 letnich, na czworoboku konkursowym dla 4-latków jest organizowany trening zwanym „zapoznawczym”. Każdy koń 4-letni ma do dyspozycji 120 sekund. Trening ten odbywa się pod kontrolą wyznaczonego sędziego lub komisarza. Obowiązuje kolejność wg przygotowanej wcześniej listy. Dopuszczalny jest strój treningowy i bandaże lub ochraniacze na nogi koni. Udział w „zapoznawczym” nie jest obowiązkowy. Podczas tego treningu można wykonywać tylko elementy obowiązujące w programach MPMK dla tej kategorii wiekowej.

Dla koni 4-letnich narożniki czworoboku podczas rozgrzewki oraz wszystkich przejazdów konkursowych powinny być zaokrąglone.

A – konie 4-letnie

Pierwszy dzień – I półfinał – I próba w ręku dla koni 4-letnich:

Konie są prezentowane na trójkącie o wymiarach 30 x 30 x 30 m – najpierw w kłusie, następnie w pozycji stój i na końcu w stępie. Prowadzącego obowiązuje schludny strój (biała koszula, długie, jasne spodnie, odpowiednie i bezpieczne obuwie).

Oceniane są następujące elementy:

 1. typ konia do ujeżdżenia – proporcjonalna budowa, lekkość i swoboda ruchu, temperament i naturalny talent konia predysponujące go do osiągania wysokich wyników w ujeżdżeniu. Sposób w jaki koń prezentuje się podczas pokazu, jego naturalny wdzięk, jakość poruszania się i swoboda chodów określają stopień jego ekspresji i prezencji.
 2. funkcjonalność budowy konia do ujeżdżenia – wpisany w prostokąt, zad z naturalną tendencją do obniżania i dźwigania ciężaru konia, długie linie, pochyła łopatka, niezbyt szeroki kłąb, lekkie połączenie głowy i szyi, długa szyja odpowiednio osadzona i zaokrąglona, prawidłowość budowy pozwalająca na długie użytkowanie.
 3. ruch w stępie – wyraźny czterotakt, aktywność, elastyczność,
 4. ruch w kłusie – wyraźny diagonalny dwutakt, aktywność, elastyczność, impuls, równowaga, wyniosłość i samoniesienie,
 5. ogólne wrażenie (w tym kondycja, kucie, pielęgnacja)

(Szczegółowe wymagania stawiane koniom ujeżdżeniowym – patrz postanowienia wyżej, punkt 4 i 5).

Skala ocen od 0 do 10 pkt. za każdy element, z dokładnością do 0,1 pkt. Oceny dokonuje czteroosobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Średnia punktów za poszczególne elementy, przemnożona przez 0,45 stanowi wynik końcowy, który jest podawany publicznie wraz z komentarzem przewodniczącego.

TABELA 3
Przykładowy wzór wyników z pokazu na trójkącie dla koni 4-letnich (oceny cząstkowe stawiane są z dokładnością do 0,1 pkt., średnia z 5 ocen mnożona jest przez 0,45, a wynik końcowy podawany jest z dokładnością do 0,01 pkt.)

M-ceNrNazwa konia / poch.Zawodnik / KlubTypFunkcjonalność budowyStępKłusOgólne wrażenieŚredniaWynik po przemnożeniu przez przelicznik 0,45
1.157,78,17,58,09,540,8:5=8,163,67

W programach dla koni 4-letnich w kłusie obowiązuje dosiad dowolny, z wyjątkiem tych ruchów, w których wskazano obowiązujący rodzaj dosiadu.

Pierwszy dzień – I półfinał – II próba dla koni 4-letnich.

 • konkurs na czworoboku z programem półfinałowym MPMK 4-letnich, w którym startują wszystkie konie.

Konie, które znalazły się po obu próbach I półfinału w pierwszej połowie stawki, kwalifikują się do finału A, a pozostałe do Konkursu Pocieszenia.

Drugi dzień – Konkurs Pocieszenia

 • konkurs na czworoboku z programem półfinałowym MPMK 4-letnich

Z Konkursu Pocieszenia prawo startu w Finale A mają:

 • pierwszy koń – jeśli w Konkursie Pocieszenia startowało do 10 koni,
 • dwa pierwsze konie – jeśli w Konkursie Pocieszenia startowało 11 do 20 koni,
 • trzy pierwsze konie – jeśli w Konkursie Pocieszenia startowało powyżej 21 koni.

Przy równej liczbie punktów, do finału kwalifikuje się koń wyżej sklasyfikowany w II próbie I półfinału.

Trzeci dzień – Finał A

 • konkurs na czworoboku – program finałowy MPMK 4-letnich.

W konkursie mają prawo startu wszystkie konie, które w pierwszym półfinale uplasowały się w pierwszej połowie stawki oraz zwycięski/e koń/konie z Konkursu Pocieszenia.

Klasyfikacja końcowa MPMK 4-letnich ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez konia w I półfinale (próba I / trójkąt i próba II/konkurs) oraz w Finale A. Koniom zakwalifikowanym do Finału A, poprzez Konkurs Pocieszenia, do klasyfikacji ostatecznej zalicza się wynik I półfinału (próba/trójkąt i próba II/konkurs) plus wynik uzyskany w Finale A.

Konie kończące starty na poziomie Konkursu Pocieszenia są klasyfikowane są na podstawie sumy punktów uzyskanych przez konia w I półfinale (próba I / trójkąt i próba II/konkurs) oraz w Konkursie Pocieszenia.

Klasyfikacja ostateczna uwzględnia wszystkie konie przystępujące do pierwszej próby selekcyjnej, bez względu na to czy jest to ocena na trójkącie (konie 4 letnie) czy konkurs (konie 5 i 6 letnie).

B – konie 5-letnie

Do konkursu finałowego MPMK w kategorii koni 5-letnich, będą kwalifikowane te konie, które po dwóch konkursach półfinałowych uzyskały wynik punktowy nie niższy niż 12,5 pkt. bonifikacyjnych.

C – konie 6-letnie

Do konkursu finałowego MPMK w kategorii koni 6-letnich kwalifikują się wszystkie konie, które ukończyły oba półfinały.

Kwalifikacje

 1. Dla koni 4-, 5- i 6-letnich kwalifikacje regionalne będą przeprowadzane w czterech regionach wyznaczonych przez PZJ:
  1. WZJ Kujawsko-Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko-Mazurski
   (osoba odpowiedzialna to p. Zofia Górska);
  2. WZJ Lubelski, WZJ Łódzki, WZJ Warszawsko-Mazowiecki, WZJ Podlaski
   (osoba odpowiedzialna to p. Sławomir Pietrzak – tel. 604-196-274, pietrzaks@interia.pl);
  3. WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski
   (osoba odpowiedzialna to p. Marek Ruda);
  4. WZJ Dolnośląski, WZJ Lubuski, WZJ Wielkopolski, WZJ Zachodniopomorski
   (osoba odpowiedzialna to p. Jerzy Łukomski).
 2. Za przebieg kwalifikacji odpowiada opiekun danego regionu. W każdym z regionów na wyznaczonych zawodach zostanie rozegranych maksymalnie 8 konkursów kwalifikacyjnych do MPMK dla każdej grupy wiekowej.
  Przykładowo: w danym regionie zawody kwalifikacyjne mogą odbywać się 4 razy jako jednodniowe (w każdym dniu koń może startować dwa razy). Jeżeli jedne z zawodów kwalifikacyjnych zostaną odwołane i wypadają z kalendarza kwalifikacji MPMK z przyczyn niezależnych od organizatora, termin ten nie musi być zastępowany kolejnymi zawodami kwalifikacyjnymi.
 3. Dopuszcza się łączenie dwóch regionów w celu rozgrywania zawodów kwalifikacyjnych – zostanie w nich rozegrane wspólnie 8 konkursów kwalifikacyjnych.
 4. Bez względu na długość trwania zawodów (jednodniowe lub dwudniowe) koń może startować maksymalnie w dwóch konkursach kwalifikacyjnych dziennie, gdzie każdy przejazd liczony jest osobno.
 5. Zgodnie z zapisem pkt. 4 postanowień ogólnych nie ogranicza się liczby startów w konkursach kwalifikacyjnych. Nie ogranicza się również terytorialnie możliwości startu w tych konkursach.
 6. Konkursy kwalifikacyjne dla wszystkich kategorii wiekowych młodych koni sędziowane są przez 2 osobową komisję w literze C. Na zawodach kwalifikacyjnych do MPMK, po zakończonym przejeździe, obowiązuje komentarz ustny wygłoszony przez przewodniczącego komisji sędziowskiej.
 7. Konkursy kwalifikacyjne
  Program:

  • konie 4-letnie – program kwalifikacyjny i półfinałowy 4-latków
  • konie 5-letnie – program półfinałowy 5-latków
  • konie 6-letnie – program półfinałowy 6-latków lub konkurs klasy C-3 podczas ZO lub zawodów wyższej rangi

  Konie 4 i 5 -letnie startujące w zawodach kwalifikacyjnych muszą mieć minimum licencję regionalną, konie 6-letnie – w zależności od rangi zawodów w jakich startują.
  Konie startujące w finale MPMK – konie 4-letnie licencję regionalną, a konie 5- i 6-letnie – licencję ogólnokrajową.
  Zawodnik musi mieć uprawnienia minimum III stopnia.

Normy, które trzeba spełnić, aby zakwalifikować się do MPMK:

 • konie 4-letnie – 2 x minimum 7,0 pkt. lub
  1 x z wynikiem minimum 8,0 punktów
 • konie 5-letnie – 2 x minimum 7,0 pkt.
  Koń pięcioletni, który w MPMK jako 4-latek zajął w klasyfikacji końcowej 1miejsce, w konkursach kwalifikacyjnych musi uzyskać normę co najmniej jeden raz.
 • konie 6-letnie
  1. Mistrz Polski koni 5-letnich: 1 x 7,0 w konkursie kwalifikacyjnym lub
   1 x minimum 65,0% w konkursie klasy C-1 podczas ZO
   lub zawodów wyższej rangi
  2. Pozostałe konie: 2 x 7,0 w konkursach kwalifikacyjnym lub
   1 x 7,0 w konkursie kwalifikacyjnym i 1 x minimum 65,0% w konkursie klasy C-1 podczas ZO
   lub zawodów wyższej rangi

Konie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK w dyscyplinie ujeżdżenia na podstawie udokumentowanych wyników osiągniętych w konkursach o tym samym stopniu trudności za granicą. Decyzję o ich uczestnictwie w MPMK podejmuje Komisja Koordynacyjna.

Przykładowy wzór wyników kwalifikacji półfinałów i finału MPMK dla koni 4-, 5- i 6-letnich (oceny cząstkowe podawane są z dokładnością do 0,1 pkt., a wynik końcowy z dokładnością do 0,01 pkt.).

M-ceNrNazwa konia / poch.Zawodnik / KlubStępKłusGalopPrzyd. do ujeżdż.Wraż. ogólneŚrednia z ocen składowychPomyłkiOcena końcowa
1.156,07,58,08,57,0(6,0+7,5+8,0+8,5+7,0):5=7,4007,40-0=7,40

Przykładowy wzór wyników końcowych dla koni 5- i 6-letnich (oceny cząstkowe oraz końcowa podawane są z dokładnością do 0,01 pkt.)

M-ceNrNazwa konia / poch.Zawodnik / KlubI PółfinałII PółfinałFinałOcena końcowa
1.158,507,509,008,50+7,50+9,00=25,00

Kwalifikacje do MŚMK są:

 • dla koni 5-letnich program półfinałowy MPMK – 5 – półfinał
 • dla koni 6-letnich program półfinałowy MPMK – 6 – półfinał
Do MŚMK w ujeżdżeniu kwalifikują się konie 5- i 6- letnie, które na wyznaczonych zawodach otrzymały dwa razy minimum 8,0 pkt.

Komisja Koordynacyjna wyznacza zawody, w ramach których rozgrywane będą konkursy kwalifikacyjne do MŚMK.
Ostatecznych reprezentantów na MŚMK zatwierdza Komisja Koordynacyjna w porozumieniu z Komisją Ujeżdżenia PZJ. Osiągnięcie minimum startowego nie oznacza automatycznej kwalifikacji do MŚMK.

Koniom, które uczestniczyły w kwalifikacjach do MŚMK i uzyskały minimum kwalifikacyjne, wynik ten zalicza się jako kwalifikacyjny do MPMK. Jeżeli koń uzyska tylko jeden taki wynik, drugą normę kwalifikacyjną może uzyskać, startując w innych konkursach kwalifikacyjnych.

Kształt uwag w arkuszu ocen.

Scroll to Top