Program ochorony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych

Informujemy hodowców i właścicieli klaczy uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim, że wszystkie ogiery dopuszczone do krycia klaczy z programu ochrony muszą posiadać 75% krwi odpowiednio sokólskiej/sztumskiej.
Wszystkie ogiery dopuszczone do programu ochrony posiadające mniej niż 75% krwi sokólskiej/sztumskiej mogą warunkowo kryć w programie do końca 2012, ale ich potomstwo nie zostanie przyjęte do programu.

Scroll to Top