Aktualności

Zmiany w programach hodowli kuców

29 lutego 2012 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z zak­tu­ali­zo­wa­ny­mi pro­gra­ma­mi hodow­li „Kuców i koni małych” (rejestr) oraz „Polskiej księ­gi stad­nej kuców” (rejestr).
Przedstawione zmia­ny wcho­dzą w życie od dnia 1 mar­ca 2012 r.

Hodowca i Jeździec