Aktualności

VII Otwarta Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych

9 maja 2013 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Regulamin wystawy klaczy

I. Organizatorzy:

 • Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Oddział Poświętne w Płońsku
 • Terenowe Koło Hodowców Koni w Płońsku

II. Data i miejsce wystawy:

 • 22-23 czerwca 2013 r. – MODR Poświętne

III. Komisja Oceny

Komisje oceny powołują organizatorzy w składzie 3 osobowym.

Ocena dokonywana jest dwuetapowo*:

 1. Ocena hodowlana w skali 100 pkt.
  * W przypadku gdy do uczestnictwa w wystawie zostaną zgłoszone młode klacze – przewiduje się wówczas ocenę bonitacyjną równoznaczną z wpisem do księgi
 2. Ocena wystawowa

Członkowie Komisji pracują niezależnie i podają poszczególne składowe oceny do publicznej wiadomości zaraz po dokonaniu oceny danego elementu.
Po zakończeniu oceny każdego konia sekretariat wylicza średnią ocen i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne.

IV. Warunki uczestnictwa w wystawie

W wystawie mogą brać udział klacze, które ukończyły 24 miesiące – rasa konik polski, 27 miesięcy – rasa polski koń zimnokrwisty i 30 miesięcy – rasy polski koń szlachetny półkrwi, wielkopolska, małopolska i śląska oraz klacze starsze zarejestrowane w WZHK/OZHK, spełniające warunki wpisu do księgi głównej ras: polski koń zimnokrwisty, polski koń szlachetny półkrwi, wielkopolska, małopolska i śląska, a także rasy konik polski i hucuł.

Nie dopuszcza się klaczy, które w poprzednich latach na wystawie w Poświętnem zajęły jedno z trzech pierwszych miejsc.

Wszystkie wystawione klacze otrzymują flo i dyplomy, a trzy najwyżej ocenione puchary i tytuły czempionki , I vice czempionki , II vice czempionki
Brak udziału w dekoracji w dniu 17.06.2011 pozbawia klacz prawa do klasyfikacji i zdobytych nagród.
W pierwszym etapie klacze będą prezentowane na płycie. Następnie prezentowane w ręku w ruchu: stępem i kłusem

 • Komisja dokonuje oceny następujących elementów:
  typgłowa
  i szyja
  kłodanogi
  przednie
  nogi
  tylne
  kopytastępkłusogólne
  wrażenie
  15515101010101015
 • Ocena hodowlana jest dokonywana wspólnie przez komisję i podawana do publicznej wiadomości
 • Minimum bonitacyjne dla klaczy poszczególnych ras wynosi:
  • polski koń szlachetny półkrwi – 75 pkt.;
  • polski koń zimnokrwisty – 72 pkt.;
  • rasa śląska – 74 pkt.;
  • rasa małopolska – 75 pkt.;
  • rasa wielkopolska – 70 pkt.;
  • rasa huculska – 74 pkt;
  • konik polski – 74 pkt.
 • Skala oceny hodowlanej:
  Max
  15
  Ocena słownaMax
  10
  Ocena słownaMax
  5
  Ocena słowna
  15 pkt.doskonała10 pkt.doskonała5 pkt.bardzo dobra
  14 pkt.bardzo dobra9 pkt.bardzo dobra4 pkt.dobra
  13 pkt.dobra8 pkt.dobra3 pkt.dostateczna
  12 pkt.dość dobra7 pkt.zadowalająca2 pkt.niedostateczna
  11 pkt.zadowalająca6 pkt.dostateczna
  10 pkt.dostateczna5 pkt.mierna
  9 pkt.mierna4 pkt.niedostateczna
  8 pkt.niedostateczna
 • Ocena wystawowa prowadzona jest równolegle:
  w ocenie indywidualnej koni komisja stosuje skalę od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.) za następujące elementy:

  1. typ
  2. pokrój
  3. stęp
  4. kłus
  5. kondycja, pielęgnacja i przygotowanie do wystawy

  Po zakończeniu prezentacji konia sekretariat podaje średnią ocenę łączną.

Warunkiem rozegrania czempionatu rasowego jest uczestnictwo min. 5 klaczy w grupie.
Po zakończeniu oceny grupy rasowej klaczy komisja wybiera czempionkę, vice-czempionkę i II-vice czempionkę rasy.

 • Jeżeli klacze uzyskają taką sama liczbę punktów elementem decydującym o zajęciu lokaty jest typ klaczy.
 • Jeżeli za typ klacze uzyskały taką sama ocenę, to w kolejności rozpatruje się stęp, a potem kłus.

Spośród czempionek poszczególnych ras komisja wybiera – Najlepszą Klacz Wystawy.

V. Katalog:

Sporządzony jest w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Wojewódzkim Związku Hodowców Koni w Warszawie.

VI. Wymogi dla klaczy biorących udział w wystawie:

 •  szczepienia przeciwko grypie odnotowane w paszporcie.
 • aktualne świadectwo zdrowia z miejsca pochodzenia – mówiące, że klacz pochodzi z terenu wolnego od chorób zakaźnych.
Hodowca i Jeździec