Aktualności

Wielka Warszawska

2 października 2013 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Wyścigi, · Rasa:

Tysiące widzów i miło­śni­ków koni peł­nej krwi angiel­skiej w nie­dzie­lę – 29 wrze­śnia przy­by­ło na tor słu­że­wiec­ki, aby oglą­dać rywa­li­za­cję koni tej rasy w pre­sti­żo­wej Wielkiej Warszawskiej. Na dystan­sie 2600m rywa­li­zo­wa­ło w niej 12 trzy­let­nich i star­szych koni. Po raz pierw­szy wyścig ten odbył się w 1895 roku, a w tym sezo­nie został roze­gra­ny już po raz set­ny! Jubileuszową goni­twę wygrał trzy­let­ni Patronus (Ecosse – Princess of Java / Princess Dancer), hodow­li Andrzeja Zielińskiego, dosia­da­ny przez Szczepana Mazura. Patronus to koń pol­skiej hodow­li, któ­ry kolej­ny raz oka­zał się naj­lep­szy w sil­nej staw­ce koni zagra­nicz­nej hodow­li.

Patronus-Szczepan_Mazur-1 Patronus-Szczepan_Mazur-2 Patronus-Szczepan_Mazur-3

Hodowca i Jeździec