Aktualności

Szkolenie inseminacyjne

30 czerwca 2014 · Kategoria: Szkolenia, ·

Informujemy, że ter­min wpła­ca­nia zalicz­ki za uczest­nic­two w kur­sie inse­mi­na­cji kla­czy ule­ga prze­su­nię­ciu. Nowy ter­min zosta­nie wyzna­czo­ny po usta­le­niu szcze­gó­łów szko­le­nia.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec