Aktualności

O potrzebie pielęgnacji kopyt koni

12 września 2014 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać, że do sprze­da­ży tra­fi­ła nowa książ­ka wyda­na przez Polski Związek Hodowców Koni, będą­ca swo­istym kom­pen­dium wie­dzy na temat koń­skich kopyt. „O potrze­bie pie­lę­gna­cji kopyt koni” autor­stwa Ryszarda Kolstrunga moż­na już kupić w biu­rze PZHK oraz w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni w cenie 10,- PLN za sztu­kę.

O potrzebie pielęgnacji kopyt koni

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec