Aktualności

Konie w Warszawie XIX i XX wieku

24 lutego 2015 · Kategoria: Kultura, ·

Dyrektor Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Piotr Hubert Świda, uprzej­mie zapra­sza na otwar­cie wysta­wy Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku - 5 mar­ca 2015 roku (czwar­tek) o godzi­nie 18:00 na tere­nie Łazienek Królewskich w Warszawie w budyn­ku Koszar Kantonistów.

Wystawa czyn­na dla zwie­dza­ją­cych do 30 sierp­nia 2015 r.

Wystawa pod hono­ro­wym patro­na­tem
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz
Generalnego Konserwatora Zabytków Pana Piotra Żuchowskiego.

Konie_w_Warszawie

Więcej o wysta­wie na stro­nie inter­ne­to­wej MŁiJ.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec