Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą 120-letniej działalności PZHK

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu organizowanego z okazji obchodów 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni, który adresowany jest do studentów uczelni wyższych kończących studia I lub II stopnia w roku akademickim 2015/2016.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę dyplomową
poświęconą 120-letniej działalności Polskiego Związku Hodowców Koni

 1. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie.
 2. Celem konkursu jest udokumentowanie 120-letniej działalności PZHK w formie opracowania naukowego, które będzie mogło być wykorzystane jako materiał źródłowy przez PZHK.
 3. Do Konkursu można zgłaszać prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie napisane zgodnie z warunkami stawianymi opracowaniom naukowym, które ocenione zostały co najmniej na ocenę dobrą (zgodnie z zasadami obowiązującymi na danej uczelni).
 4. Pracę na Konkurs zgłaszają wspólnie autor i promotor (pod kierunkiem tego samego promotora nie może być zgłoszonych więcej jak 2 prace).
 5. Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych (publicznych i niepublicznych) na których tego rodzaju tematyka może być przedmiotem opracowania naukowego będącego podstawą ukończenia studiów I lub II stopnia w roku akademickim 2015/2016.
 6. Prace można nadsyłać do 31 października 2016 roku na adres: Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie, ul. Koszykowa 60/62 m.16, 00-673 Warszawa.
 7. Prace nadesłane na Konkurs oceniane są wspólnie (bez podziału na prace magisterskie, inżynierskie, licencjackie) przez 3-osobowy Sąd Konkursowy powołany przez Prezydium Zarządu PZHK.
 8. Podstawowym kryterium oceny prac będą ich walory naukowe (głównie poznawcze i aplikacyjne znaczenie uzyskanych wyników) dokumentujące 120-letnią działalność Polskiego Związku Hodowców Koni.
 9. Przewiduje się następujące nagrody:
  I – w wysokości 2000 PLN
  II – w wysokości 1500 PLN
  III – w wysokości 1000 PLN
 10. Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN.
 11. Sąd Konkursowy, w zależności od merytorycznego poziomu prac i ich przydatności dla PZHK, ma prawo do innego podziału nagród, jak również przyznania dodatkowych wyróżnień.
 12. Autorzy prac i ich promotorzy będą zawiadomieni pisemnie o wyniku uzyskanym w Konkursie w terminie do 31.12.2016 r.
 13. Prace nagrodzone i wyróżnione autorzy przekazują do dyspozycji PZHK z możliwością ich wykorzystania jako materiał źródłowy do innych opracowań wykonywanych przez Związek. Prace, które nie zdobyły żadnej z nagród zostaną odesłane ich autorom, w terminie 2 tygodni od zakończenia Konkursu.
 14. Skróty nagrodzonych prac zostaną opublikowane w czasopiśmie Hodowca i Jeździec.

Konkurs - praca dyplomowa

Przewiń do góry