W obronie dr hab. Kolstrunga

W publikatorach (czasopisma: Tygodnik Podhalański, Gazeta Wyborcza wydanie Krakowskie, Kurier Lubelski, a także na stronie internetowej Onet.pl) ukazały się informacje w formie sensacji o tym, że artykuł autorstwa dr hab. Ryszarda Kolstrunga z UP w Lublinie „Jak ciężko pracują konie na trasie do Morskiego Oka” wydrukowany na łamach czasopisma „Hodowca i Jeździec” 1 (44) 2015 był sponsorowany przez Fundusz Promocji Mięsa Końskiego.
Fakt dopisania informacji o sponsorowaniu artykułu wystąpił z winy redakcji HiJ i został wyjaśniony jako błąd grafika. Redakcja sprostowanie to zamieściła na stronie internetowej PZHK. Fundacja Viva nie przyjęła tego do wiadomości i złożyła wniosek do Tatrzańskiego Parku Narodowego o wykluczenie dr hab. R. Kolstrunga z zespołu, który będzie prowadzić ocenę wysiłku koni pracujących przy przewozie turystów w bieżącym roku.

Dr hab. R. Kolstrung był jako hipolog członkiem Komisji z ramienia TPN w roku ubiegłym oraz autorem dwóch ekspertyz oceniających wielkość obciążenia pracą omawianych koni. Wyraził on opinię, że konie w pojazdach przewożących turystów na trasie Palenica Białczańska – Włosienica pracują ciężko, ale nie ponad swoje możliwości. Użytkowanie ich nie nosi znamion „znęcania się” i przestępstwa zarzucanych fiakrom ze strony Fundacji Viva.
R. Kolstrung w rozmowach i korespondencji z redaktorami odpowiedzialnymi za ukazanie się artykułów prasowych zaprzeczył, jakoby uzyskał jakiekolwiek korzyści od Funduszu Promocji Mięsa Końskiego i poinformował, że artykuł w czasopiśmie „Hodowca i Jeździec” ukazał się na zamówienie PZHK.

Propagandowe działania przedstawicieli Fundacji Viva względem dr hab. R. Kolstrunga można ocenić jako formę szkalowania jego dobrego imienia w celu podważenia uczciwości i fachowości jako hipologa – eksperta oceniającego pracę koni. Oczekujemy przedstawienia w publikatorach sprostowania i przeprosin.
Dotychczas tylko Tygodnik Podhalański zamieścił oświadczenie dr hab. R. Kolstrunga na swojej stronie.

Ze swojej strony przepraszamy Pana dr hab. Ryszarda Kolstrunga, iż na skutek błędu grafika i niedostrzeżenia tego przez Zespół Redakcyjny HiJ, został On niesłusznie narażony na tego rodzaju przykrości.

Dyrektor biura PZHK
Mgr inż. Andrzej Stasiowski
Prezes PZHK
Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski
Przewiń do góry