Aktualności

W obronie dr hab. Kolstrunga

10 kwietnia 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

W publikatorach (czasopisma: Tygodnik Podhalański, Gazeta Wyborcza wydanie Krakowskie, Kurier Lubelski, a także na stronie internetowej Onet.pl) ukazały się informacje w formie sensacji o tym, że artykuł autorstwa dr hab. Ryszarda Kolstrunga z UP w Lublinie „Jak ciężko pracują konie na trasie do Morskiego Oka” wydrukowany na łamach czasopisma „Hodowca i Jeździec” 1 (44) 2015 był sponsorowany przez Fundusz Promocji Mięsa Końskiego.
Fakt dopisania informacji o sponsorowaniu artykułu wystąpił z winy redakcji HiJ i został wyjaśniony jako błąd grafika. Redakcja sprostowanie to zamieściła na stronie internetowej PZHK. Fundacja Viva nie przyjęła tego do wiadomości i złożyła wniosek do Tatrzańskiego Parku Narodowego o wykluczenie dr hab. R. Kolstrunga z zespołu, który będzie prowadzić ocenę wysiłku koni pracujących przy przewozie turystów w bieżącym roku.

Dr hab. R. Kolstrung był jako hipolog członkiem Komisji z ramienia TPN w roku ubiegłym oraz autorem dwóch ekspertyz oceniających wielkość obciążenia pracą omawianych koni. Wyraził on opinię, że konie w pojazdach przewożących turystów na trasie Palenica Białczańska – Włosienica pracują ciężko, ale nie ponad swoje możliwości. Użytkowanie ich nie nosi znamion „znęcania się” i przestępstwa zarzucanych fiakrom ze strony Fundacji Viva.
R. Kolstrung w rozmowach i korespondencji z redaktorami odpowiedzialnymi za ukazanie się artykułów prasowych zaprzeczył, jakoby uzyskał jakiekolwiek korzyści od Funduszu Promocji Mięsa Końskiego i poinformował, że artykuł w czasopiśmie „Hodowca i Jeździec” ukazał się na zamówienie PZHK.

Propagandowe działania przedstawicieli Fundacji Viva względem dr hab. R. Kolstrunga można ocenić jako formę szkalowania jego dobrego imienia w celu podważenia uczciwości i fachowości jako hipologa – eksperta oceniającego pracę koni. Oczekujemy przedstawienia w publikatorach sprostowania i przeprosin.
Dotychczas tylko Tygodnik Podhalański zamieścił oświadczenie dr hab. R. Kolstrunga na swojej stronie.

Ze swojej strony przepraszamy Pana dr hab. Ryszarda Kolstrunga, iż na skutek błędu grafika i niedostrzeżenia tego przez Zespół Redakcyjny HiJ, został On niesłusznie narażony na tego rodzaju przykrości.

Dyrektor biura PZHK
Mgr inż. Andrzej Stasiowski
Prezes PZHK
Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski
Hodowca i Jeździec