Aktualności

SK Janów Podlaski i SK Michałów

11 maja 2015 · Kategoria: Kultura, Sprawy hodowlane, · Rasa:

Nie bez powo­du mówi się, że jeden obraz wart jest tysią­ca słów… Zapraszamy Państwa do obej­rze­nia krót­kich fil­mów pro­mu­ją­cych naj­więk­sze Stadniny Koni hodu­ją­ce konie arab­skie w Polsce: Janów Podlaski oraz Michałów.

Stadnina Koni Janów Podlaski


 

Stadnina Koni Michałów

Hodowca i Jeździec