Aktualności

Szkolenie MPMK – ujeżdżenie

28 czerwca 2016 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, MPMK, Ujeżdżenie, ·

Serdecznie zapra­sza­my na szko­le­nie „Przygotowanie mło­dych koni do star­tu w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu”, któ­re odbę­dzie się 30 lip­ca 2016 r. w LKJ Ostroga w Opolu. 

MPMK_szkolenie

Hodowca i Jeździec