Aktualności

Oferta reklamowa dla właścicieli ogierów z licencją PZHK

23 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane, ·

Zima to naj­lep­szy okres, aby przy­go­to­wać kla­cze i ogie­ry do okre­su roz­rod­cze­go, ale rów­nież dosko­na­ła pora, aby wybrać naj­lep­sze repro­duk­to­ry do sta­nów­ki. Dlatego też mamy dla hodow­ców spe­cjal­ną ofer­tę na pro­mo­cję ogie­rów na łamach kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec. 

stanowka_2017_cennik

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec