Aktualności

Katalog STANÓWKA 2017

24 stycznia 2017 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo, · Rasa: ,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2017.

Ponadto zachę­ca­my do prze­czy­ta­nia arty­ku­łów na temat przy­go­to­wa­nia kla­czy i ogie­rów do sezo­nu hodow­la­ne­go z nowe­go zimo­we­go nume­ru kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec.

hij-52-zima-2017-stanowka

Jeśli chcesz, możesz pobrać kata­log.

Hodowca i Jeździec