Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 23 stycznia 2017 r. przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców prof. Zbigniew Jaworski i dyrektor biura Andrzej Stasiowski spotkali się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim.

Wiceminister Rolnictwa poinformował, że MRiRW nie otrzymało jeszcze oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie planowanych zmian w PROW 2014-2020, ale w trakcie rozmów roboczych przedstawiciele KE nie zgłaszali uwag do propozycji podwyższenia dopłat do klaczy objętych programami ochrony zasobów genetycznych (małopolskie i wielkopolskie do 1900 zł, pozostałe klacze do 1700 zł). W związku z tym w przygotowanym projekcie zmian rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowano wyższe stawki dopłat, które mają obowiązywać od 2017 r.

Przedstawiciele PZHK zobowiązali się do przedstawienia w krótkim terminie propozycji zdarzeń do katalogu zdarzeń tzw. „siły wyższej” stosowanego przez BP ARiMR, w przypadku stad klaczy uczestniczących w programach ochrony zasobów genetycznych.

W czasie spotkania dyskutowano również o możliwościach wsparcia hodowców koni w ramach PROW 2014-2020 oraz o problemach z remontem ogierów rasy małopolskiej i wielkopolskiej dopuszczonych do użycia w programach ochrony zasobów genetycznych.

Przewiń do góry