Aktualności

MPMK Strzegom 2018 – transmisja on-line

18 września 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Szanowni Państwo, w tym roku oso­by, któ­re nie mogą oso­bi­ście uczest­ni­czyć w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w Strzegomiu, wraz z mie­sięcz­ni­kiem Świat Koni, zapra­sza­my do oglą­da­nia trans­mi­sji on-line z tego wyda­rze­nia już od pierw­sze­go dnia zawo­dów, czy­li od naj­bliż­sze­go czwart­ku!


Ujeżdżenie

Program transmisji

Czwartek 20.09.2018

 • 1500 – 1730 – kon­kurs kwa­li­fi­ka­cyj­ny 4‑latki – ARENA D

Piątek 21.09.2018

 •  830 –  945 – pro­gram pół­fi­na­ło­wy 7 – 9‑latki – ARENA D
 • 1045 – 1145 – pro­gram pół­fi­na­ło­wy 6‑latki – ARENA D

Sobota 22.09.2018

 •  800 –  915 – pro­gram II pół­fi­na­ło­wy 7 – 9‑latki – ARENA D
 •  930 – 1030 – pro­gram II pół­fi­na­ło­wy 6‑latki – ARENA D
 • 1100 – 1310 – pro­gram II pół­fi­na­ło­wy 5‑latki – ARENA D
 • 1430-1545 – Konkurs fina­ło­wy 4‑latki – ARENA D

Niedziela 23.09.2018

 •  930 – 1140 – Finał 5‑latki – ARENA D
 • 1200 – 1300 – Finał 6‑latki – ARENA D
 • 1300 – 1415 – Finał 7 – 9‑latki – ARENA D

Skoki przez przeszkody

Program transmisji

Piątek 21.09.2018

 • 1000 – 1030 – I pół­fi­nał 6‑latki – ARENA A
 • 1200 – 1350 – I pół­fi­nał 5‑latki – ARENA A
 • 1430 – 1615 – II pół­fi­nał 4‑latki – ARENA A

Sobota 22.09.2018

 •  800 –  830 – I pół­fi­nał 6‑latki – ARENA A
 •  915 – 1105 – II pół­fi­nał 5‑latki – ARENA A
 • 1630 – 1800 – Konkurs fina­ło­wy 4‑latki – ARENA A

Niedziela 23.09.2018

 • 1030 – 1100 – Konkurs fina­ło­wy 6‑latki – ARENA A
 • 1200 – 1350 – Konkurs fina­ło­wy 5‑latki – ARENA A

Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego

Program transmisji

Czwartek 20.09.2018

 •  800 – 1110 – ujeż­dże­nie 4‑latki – ARENA A
 • 1130 – 1320 – ujeż­dże­nie 5‑latki – ARENA A
 • 1410 – 1450 – ujeż­dże­nie 6‑latki – ARENA A

Piątek 21.09.2018

 •  930 – 1210 – cross 4‑latki
 • 1230 – 1410 – cross 5‑latki
 • 1645 – 1730 – cross 6‑latki

Sobota 22.09.2018

 • 1200 – 1230 – sko­ki 6‑latki – ARENA A
 • 1300 – 1355 – sko­ki 5‑latki – ARENA A
 • 1430 – 1600 – sko­ki 4‑latki – ARENA A

MPMK 2018 - plakat

Hodowca i Jeździec