Kwalifikacja ogierów w Lesznie

W dniach 19-20 listopada 2018 r. w JKS Przybyszewo w Lesznie odbędzie się kwalifikacja 2,5 letnich ogierów ras szlachetnych do polowego treningu wierzchowego oraz wstępna kwalifikacja do stacjonarnego treningu zaprzęgowego. Przypominamy, że ocenie poddane zostaną wyłącznie ogiery, których zgłoszenie zostało opłacone w terminie. W przypadku niedowiezienia ogiera na kwalifikację opłata nie będzie zwracana.

Stajnie będą otwarte w niedzielę od godz. 19:00.
W opłatach zgłoszeniowych został uwzględniony koszt pierwszej ściółki. Większą ilość słomy oraz siano będzie można zakupić na miejscu.

Po przyjeździe prosimy o wstawienie koni do oznaczonych boksów, a następnie zgłoszenie się w poniedziałek, w godz. 11:00-12:00 do biura PZHK (hala główna) w celu dopełnienia formalności:

 • odbiór katalogu i numeru startowego ogiera
 • podpisanie zlecenia na wykonanie badania krtani i RTG bezpośrednio po kwalifikacji wraz ze zgodą na sedację ogiera
 • wpłata zaliczki za w/w badania (w przypadku ogierów niezakwalifikowanych zaliczka będzie zwracana)
  UWAGA!! Prosimy o przygotowanie odpowiedniej kwoty (MŚP – 240 zł, DP – 800 zł w przypadku zdjęć RTG oraz 130 zł – w przypadku badania krtani) – biuro będzie przyjmować wpłaty wyłącznie w gotówce!
 • przekazanie płyty CD ze zdjęciami RTG kończyn – w przypadku gdy właściciel posiada już zdjęcia RTG kończyn konia wykonane po 19.11.2017 r., może przekazać je w dniu kwalifikacji lub przesłać do biura PZHK najpóźniej do 10 grudnia b.r. W przypadku dostarczenia zdjęć uniemożliwiających jednoznaczną ocenę stopnia osteochondrozy, właściciel jest zobowiązany dostarczyć ponownie wykonane zdjęcia oraz uiścić koszty powtórnej oceny zdjęć w kwocie 200 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące:

Harmonogram kwalifikacji:

Poniedziałek 19.11.2018 r.

Start – godz. 12:30

 1. Identyfikacja, pomiary, badania weterynaryjne
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C). ogierów dowolna. UWAGA! konieczne okazanie paszportu konia!
 2. Ocena na twardej nawierzchni
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)
 3. Ocena ruchu i skoków luzem w korytarzu (I)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)

Przerwa obiadowa – godz. 15:00

Wtorek 20.11.2018 r.

Start – godz. 8:00

 1. Ocena ruchu i skoków luzem w korytarzu (II)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)

Przerwa obiadowa – godz.12:30

 1. Ocena eksterieru i ruchu w ręku (bonitacja)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)
 2. Badania ogierów zakwalifikowanych (RTG, krtań)
  – wg kolejności katalogowej (bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku kwalifikacji)

Ogiery po próbach alternatywnych

 • identyfikacja, pomiary, badania weterynaryjne – 14:30
 • ocena na twardej nawierzchni oraz ocena pokroju i ruchu – bezpośrednio po zakończeniu oceny płytowej ogierów kwalifikowanych do treningu polowego

Szczegóły dotyczące przebiegu kwalifikacji.

Adres JKS Przybyszewo:
64-100 Leszno, ul. Ostroroga 9a
www.jksprzybyszewo.com

Hotele w Lesznie:

Przewiń do góry