Aktualności

Ranking koni huculskich (po Rzeszotarach) – kwalifikacje do MPKRH 2019

11 lipca 2019 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po trze­cim (Rzeszotary, 6 – 7 lip­ca) z serii 6 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 13 – 15 wrze­śnia 2019 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 60 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.

Kolejne kwa­li­fi­ka­cje odbę­dą się w:

  • 10 – 11 sierp­nia – Galicyjskie Lato z Koniem – Kołaczyce (OZHK Rzeszów)
  • 17 sierp­nia – Wielkopolski Czempionat – Racot (ZHKWlkp Poznań)
  • 23 – 25 sierp­nia – „Pożegnanie waka­cji” – Rudawka Rymanowska (OZHK Rzeszów)
Hodowca i Jeździec