Aktualności

Kwalifikacje ujeżdżeniowe MPMK, Biały Las 6 – 7.09.2019

3 września 2019 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Informujemy, że decy­zją orga­ni­za­to­ra licz­ba kwa­li­fi­ka­cji do ujeż­dże­nio­wych MPMK pod­czas zawo­dów ZR Biały Las 6 – 7.09.2019 ule­gła zmia­nie z 4 na 2.

Hodowca i Jeździec