Aktualności

Kontynuacja kampanii „Produkt polski”

6 grudnia 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze skró­tem kon­fe­ren­cji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi doty­czą­cej kam­pa­nii „KUPUJ ŚWIADOMIE – PRODUKT POLSKI”.

Kupuj świadomie - produkt polski
www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

O samej kampanii informowaliśmy już we wrześniu:

Hodowca i Jeździec